Kriisi-info

Toimintaohje epäasiallisen käytöksen tilanteisiin

Lapuan tuomiokapituli on 21.3.2018 antanut toimintaohjeen epäasiallisen käytöksen tilanteisiin. Ohjeistus on tarkoitettu esihenkilöille, työntekijöille ja
vapaaehtoisille toimijoille. Lapuan tuomiokapituli pyrkii madaltamaan kynnystä ottaa epäasiallinen käytös puheeksi nimeämällä hiippakuntaan yhteyshenkilöt, joihin uhri tai tämän tukihenkilö voivat ottaa yhteyttä, mikäli omassa työyhteisössä ei ole sellaista tahoa, joka asiaan puuttuisi tai jolle voisi asiasta puhua.

Tutustu toimintaohjeeseen

Kirkon henkisen huollon valmiusryhmät

Kirkon henkisen huollon valmiusryhmät toimivat viranomaisten ja paikallisseurakuntien tukena suuronnettomuustilanteissa ja isommissa kriisitilanteissa. Hehun tehtävänä on antaa onnettomuuden uhreille ja omaisille henkistä tukea. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle sekä kaikille, joita tapahtuma on koskettanut. Lapuan hiippakunnassa toimii kolme Hehu-valmiusryhmää: Keski-Suomessa (Jyväskylän seutu), Etelä-Pohjanmaalla (Seinäjoen seutu) ja Pohjanmaalla (Vaasan seutu).

Rakkaudesta lähimmäiseen: Kirkon henkinen huolto Lapuan hiippakunnassa (PDF)

Lapuan hiippakunnan henkisen huollon opas (pdf) Valmius ja varautuminen

HeHu-liivi

Kriisiviestintä

Kriisiviestintäsuunnitelma laaditaan osana valmiussuunnitelmaa, jotta kriisin kohdatessa on selvää, kuinka toimitaan. Kriisiviestintätilanteita voivat olla esimerkiksi suuronnettomuus, väkivalta tai mainekriisi. Kriisitilanteissa viestinnän on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti, sillä häiriötilanteissa tiedon tarve on suuri. Hyvin toteutettu kriisiviestintä hillitsee kriisin vaikutuksia ja ehkäisee väärien tietojen leviämistä.