shutterstock päätöksenteko

Päätöksenteko

Piispantarkastukset

Kirkkojärjestyksen (KJ 4:7 §) mukaisesti piispan tulee toimittaa tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa ja tarkastukset ovat osa piispan kaitsentatehtävää. Piispantarkastuksissa piispaa avustavat mm. pappisasessori, lakimiesasessori, lääninrovasti, notaari sekä työyhteisökehittäjät. Piispan ja hänen avustajiensa vierailut antavat mahdollisuuden oman seurakunnan haasteiden, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden yhteiselle arvioinnille. Yhteisissä neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Piispantarkastukseen sisältyvät työskentelyjaksot seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Lapuan hiippakunnan alueella piispantarkastus toteutetaan vuosittain noin neljässä seurakunnassa.

Lue lisää

Kirkolliset vaalit

Kirkollisia vaaleja ovat:

  • seurakuntavaalit
  • kirkkoherran vaali
  • hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit
  • piispan ja arkkipiispan vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkojärjestyksen mukaisesti jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. Seurakuntien tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kerättävistä kolehdeista ja sisällyttää siihen kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit. Kirkkohallituksen päätöksellä suomenkielisen hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia vuodelle.

Kolehtikohteet

Lapuan tuomiokapitulin määräämät hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2024

Kirkkojärjestyksen mukaisesti jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. Seurakuntien tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kerättävistä kolehdeista ja sisällyttää siihen kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit. Kirkkohallituksen päätöksellä suomenkielisen hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia vuodelle.

 1. Kolehti hiippakunnallisen lähetysjuhlan järjestelyihin

Kolehti kannetaan joko 26.5.2024 tai 2.6.2024

Lapuan hiippakunta järjestää lauantaina 31.8.2024 hiippakunnan yhteisen lähetysjuhlan, johon kutsutaan väkeä hiippakunnan kaikista seurakunnista. Juhlassa on mukana kumppanuushiippakuntamme Jimma-Bethel synodin presidentti Alemaheyu Kebede sekä eri puolilla maailmaa toimineita lähetystyöntekijöitä. Ohjelmaa järjestetään kaikenikäisille.

Kannettava kolehti käytetään lähetysjuhlan järjestelyihin ja kumppanuushiippakunnassa tehtävän työn tukemiseen.

 2. Kolehti vaikeassa elämäntilanteessa olevien lapsiperheiden tukemiseen

Kolehti kannetaan joko 6.10.2024 tai 27.10.2024

Kolehti kohdennetaan vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsiperheille Lapuan hiippakunnan alueella.

Köyhyys koskettaa joka yhdeksättä lasta Suomessa. Yli 120 000 lasta elää pienituloisessa perheessä. Huoli perheen toimeentulosta on kasvanut merkittävästi elinkustannusten nousun myötä eikä pienituloisilla perheillä ole käytettävissä säästöjä yllättävien menojen maksamiseen.

Lapsiperheköyhyys vaikuttaa lasten välittömään hyvinvointiin sekä pitkälle elämänkulkuun. Lapuan hiippakunnan alueella diakoniatyössä kohdataan vuosittain lähes 15 000 lapsiperhettä.

Kolehtien tilittäminen 2024

Tämä ohje koskee molempia Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kerättäviä kolehteja. Kolehtien tuotto tilitetään Lapuan hiippakunnan rahaston tilille: FI84 4108 0012 8537 95. BIC: ITELFIHH. Viitenumeroa ei tarvita. Viestikenttään kirjataan kolehtikohde.

Kirkkohallituksen vuodelle 2024 määräämät kolehdit löytyvät täältä: Kirkkohallitus Yleiskirje (evl.fi)

 

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2023:

1. Uskonsa vuoksi vainottujen kristittyjen tukemiseksi Open Doors -järjestön kautta sunnuntaina 26.2.2023

Kristittyjen vainoa seuraavan World Watch List -raportin mukaan vähintään vakavaa vainoa ja syrjintää uskonsa vuoksi kokee nyt 360 miljoonaa ihmistä. Vainot ovat nyt ennätystasolla 29-vuotisen mittaushistorian aikana. Open Doors tukee kristittyjä alueilla, joilla kristinusko on kielletty tai siihen suhtaudutaan vihamielisesti. Järjestö puhuu kaikkien ihmisryhmien uskonnonvapauden puolesta ja erityisesti usein syrjintää kohtaavien vähemmistöjen puolesta. Sen ensisijainen tavoite on tukea kristillistä kirkkoa auttamaan ihmisiä kaikkialla maailmassa.

Open Doors on kristillinen, voittoa tavoittelematon, kansainvälinen ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on toiminut runsaat 65 vuotta. Sen henkilöstö ja yhteistyökumppanit toimivat yli 70 maassa.

2. Nuorten vaikuttajaryhmien työn käynnistämiseen ja tukemiseen Lapuan hiippakunnan seurakunnissa sunnuntaina 26.11.2023

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Päätös on velvoittava sen jälkeen, kun uusi kirkkojärjestys astuu voimaan samanaikaisesti uuden kirkkolain kanssa.

Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmän jäsenet ovat konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Kerättävällä kolehdilla Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli tukee seurakuntia nuorten vaikuttajaryhmien työn käynnistämisessä koulutusten kautta ja luomalla verkostoja seurakuntien vaikuttajaryhmien välillä.

Kirkkohallituksen määräämät kolehdit – evl.fi/plus

 

Kolehtien tilittäminen 2023

MAKSATUSOHJE VUODEN 2023 KIRKKOKOLEHDIT
Tämä ohje koskee Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kerättäviä kolehteja.
Pyydämme maksamaan kolehdit jollekin alla olevista Lapuan kapitulin Nordnetin asiakasvarojen tilille.

Viitenumero on 0095083595

Aktia HELSFIHH, FI6740550010674683
Danske Bank DABAFIHH, FI6181299710001611
Handelsbanken HANDFIHH, FI3231311000614028
Nordea NDEAFIHH, FI7118203000008391
Osuuspankki OKOYFIHH, FI6757895420047693
POP Pankki POPFFI22, FI3147300010152600
S-Pankki/FIM SBANFIHH, FI1136363002502821
Ålandsbanken AABAFI22, FI0866010001077098

Lisätietoja
Markku Vasara
kirjanpitopäällikkö
p. 040 1425 194