shutterstock päätöksenteko

Päätöksenteko

Hiippakuntavaltuuston kokoukset

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto 2020-2024

Piispantarkastukset

Kirkkojärjestyksen (KJ 18 4-8) mukaisesti piispan tulee toimittaa säännöllisin väliajoin tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa ja tarkastukset ovat osa piispan kaitsentatehtävää. Piispantarkastuksissa piispaa avustavat mm. pappisasessori, lakimiesasessori, lääninrovasti, notaari sekä työyhteisökehittäjät. Piispan ja hänen avustajiensa vierailut antavat mahdollisuuden oman seurakunnan haasteiden, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden yhteiselle arvioinnille. Yhteisissä neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Piispantarkastukseen sisältyvät työskentelyjaksot seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Lapuan hiippakunnan alueella piispantarkastus toteutetaan vuosittain noin neljässä seurakunnassa.

Lue lisää

Kirkolliset vaalit

Kirkollisia vaaleja ovat:

  • seurakuntavaalit
  • kirkkoherran vaali
  • hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit
  • piispan ja arkkipiispan vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkolain mukaisesti (4:2, 2) jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. Seurakuntien tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kerättävistä kolehdeista ja sisällyttää siihen kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit. Kirkkohallituksen päätöksellä suomenkielisen hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia vuodelle.

Kolehtikohteet

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2020:

  • 2. sunnuntai ennen paastonaikaa 16.2.2020 ”Jumalan sanan kylvö”

Yhteistyön rakentamiseen Lapuan hiippakunnan uuden, Etiopian Mekane Yesus -kirkon, yhteistyöhiippakunnan kanssa.

Lapuan hiippakunta solmii yhteistyösopimuksen Etiopian Mekane Yesus -kirkon Jimma Bethel -synodin kanssa. Kolehdin tuotolla rakennetaan erilaisia yhteistyömuotoja Mekane Yesus -kirkon ja Lapuan hiippakunnan seurakuntien kanssa.

  • 17. sunnuntai helluntaista 27.9.2020 ”Jeesus antaa elämän” TAI – mikäli se on varattu – jokin muu lähiajan vapaa pyhäpäivä

Seurakuntalaisuuden kehittämiseen ja vapaaehtoisten johtamisen kouluttamiseen.

Kolehdin tuotolla järjestetään koulutusta niin työntekijöille kuin seurakuntalaisille. Seurakunnat ovat usein valmiita kouluttamaan työntekijöitään, mutta seurakuntalaisten lähettäminen koulutuksiin ei ole niin luontevaa. Koulutuksen tavoitteena on seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoisten johtaminen. Seurakuntalaisuutta voi organisoida ja johtaa yhtä hyvin tehtävään valtuutettu seurakuntalainen kuin työntekijäkin. Johtamiseen tarvitaan valmentamista.

Kolehdit Lapuan hiippakunnassa vuodelle 2019 (pdf)

Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2019. Vuoden 2020 kirkkokolehdit (pdf)

Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2019. Lisäys vuoden 2020 kirkkokolehteihin (pdf)

Kolehtien tilittäminen

Kaikki kolehdit maksetaan kirkon keskusrahaston tilille:
IBAN: FI47 8000 1000 0676 87

Viitenumerot toimitetaan kirkon keskusrahastosta.
Lisätietoja: Kirjanpitopäällikkö Markku Vasara, puh. 040 1425 194