shutterstock päätöksenteko

Päätöksenteko

Tuomiokapitulin kollegio

Hiippakuntavaltuuston kokoukset

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto 2016

Piispantarkastukset

Kirkkojärjestyksen (KJ 18 4-8) mukaisesti piispan tulee toimittaa säännöllisin väliajoin tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa ja tarkastukset ovat osa piispan kaitsentatehtävää. Piispantarkastuksissa piispaa avustavat mm. pappisasessori, lakimiesasessori, lääninrovasti, notaari sekä työyhteisökehittäjät. Piispan ja hänen avustajiensa vierailut antavat mahdollisuuden oman seurakunnan haasteiden, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden yhteiselle arvioinnille. Yhteisissä neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Piispantarkastukseen sisältyvät työskentelyjaksot seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Lapuan hiippakunnan alueella piispantarkastus toteutetaan vuosittain noin neljässä seurakunnassa.

Lue lisää

Kirkolliset vaalit

Kirkollisia vaaleja ovat:

  • seurakuntavaalit
  • kirkkoherran vaali
  • hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit
  • piispan ja arkkipiispan vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkolain mukaisesti (4:2, 2) jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. Seurakuntien tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kerättävistä kolehdeista ja sisällyttää siihen kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit. Kirkkohallituksen päätöksellä suomenkielisen hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia vuodelle.

Kolehdit Lapuan hiippakunnassa vuodelle 2018


Laskiaissunnuntai 11.2.2018
”Jumalan rakkauden uhritie”

Lasten kiusaamisen ehkäisyyn ja perheiden tukemiseen.
Yhä useammat lapset tulevat jo varhain kiusatuksi omassa
toimintaympäristössään. Aikuisten on puututtava kiusaamiseen. Kolehti
kerätään hiippakunnassa tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen.
Koulutus auttaa työntekijää tunnistamaan kiusaamista ja puuttumaan
siihen oikeaan aikaan ja oikeilla keinoilla.

21. sunnuntai helluntaista 14.10.2018 ”Jeesuksen lähettiläät”

Seurakuntien henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen.
Seurakuntien toimintaympäristö muuttuu yhä haastavammaksi. Paineita
syntyy kirkon ulkopuolelta, mutta myös erilaiset muutoshaasteet ja
resurssien pieneneminen raskauttavat työtä. Kolehdin tuotolla
vahvistetaan erityisesti hengellistä työhyvinvointia, mm. Raamatun
tutkimisen ja rukouselämän tärkeyden merkitystä kirkon työntekijälle.
Kirkkohallitus lähettää kolehteihin viitenumerot myöhemmin.

Vuoden 2018 kirkkokolehdit