shutterstock päätöksenteko

Päätöksenteko

Hiippakuntavaltuuston kokoukset

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto 2020-2024

Piispantarkastukset

Kirkkojärjestyksen (KJ 18 4-8) mukaisesti piispan tulee toimittaa säännöllisin väliajoin tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa ja tarkastukset ovat osa piispan kaitsentatehtävää. Piispantarkastuksissa piispaa avustavat mm. pappisasessori, lakimiesasessori, lääninrovasti, notaari sekä työyhteisökehittäjät. Piispan ja hänen avustajiensa vierailut antavat mahdollisuuden oman seurakunnan haasteiden, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden yhteiselle arvioinnille. Yhteisissä neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Piispantarkastukseen sisältyvät työskentelyjaksot seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Lapuan hiippakunnan alueella piispantarkastus toteutetaan vuosittain noin neljässä seurakunnassa.

Lue lisää

Kirkolliset vaalit

Kirkollisia vaaleja ovat:

  • seurakuntavaalit
  • kirkkoherran vaali
  • hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit
  • piispan ja arkkipiispan vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkolain mukaisesti (4:2, 2) jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. Seurakuntien tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kerättävistä kolehdeista ja sisällyttää siihen kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit. Kirkkohallituksen päätöksellä suomenkielisen hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia vuodelle.

Kolehtikohteet

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2021:

1. Heikoissa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen Lapuan hiippakunnan alueella – sunnuntaina 31.1.2021

Taloudesta johtuva huoli vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Seurakuntien diakoniatyön kautta autetaan ihmisiä myös taloudellisessa ahdingossa. Erityisesti tämä tarve on korostunut koronapandemian aikana. Yhteiskunnan toipuminen kriisistä kestää pitkään. Lapuan hiippakunnan alueella on eri kokoisia seurakuntia, joissa diakonian kautta jaettavat avustusmäärärahat vaihtelevat suuresti. Kerättävällä kolehdilla avustetaan hiippakunnan alueella asuvia heikoissa taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä paikallisen seurakunnan diakoniatyön kautta. Avustus voidaan myöntää akuutissa aineellisessa hätätilanteessa oleville perheille tai yksinäisille ihmisille niissä seurakunnissa, joissa taloudellisen avustamisen mahdollisuudet ovat vähäiset.

2. Lapuan hiippakunnan yhteistyöhiippakunnan tukemiseen Etiopian Mekane Yesus -kirkossa – sunnuntaina 14.11.2021

Koronapandemia on heikentänyt voimakkaasti Lapuan hiippakunnan kumppanin Jimma Bethel -synodin taloustilannetta Etiopiassa. Kirkon talous perustuu pääosin kolehtituottoihin. Seurakuntalaisten tulot ovat pienentyneet pandemian seurauksena. Monet seurakuntalaiset eivät ole uskaltaneet tulla kokoontumisiin tartuntavaaran vuoksi. Näistä syistä johtuen tuloja kertyy huomattavasti vähemmän kuin normaalisti. Kolehdilla tuetaan kumppanuussynodin seurakuntien taloutta ja erityisesti diakoniaa Jimman kaupungin monikulttuurisessa ympäristössä.

Kirkkohallituksen määräämät kolehdit – evl.fi/plus

Kolehtien tilittäminen

Kaikki kolehdit maksetaan kirkon keskusrahaston tilille:
IBAN: FI47 8000 1000 0676 87

Viitettä ei käytetä, vaan viestikenttään kirjoitetaan: Lapuan kolehti
Lisätietoja: Kirjanpitopäällikkö Markku Vasara, puh. 040 1425 194