Tukea työhön

Uudelle työntekijälle

Tervetuloa osaksi kirkon työyhteisöä!

Seurakuntien työntekijöiden on mahdollista saada tukea työhönsä uransa eri vaiheissa. Perehdyttäminen ja mentorointi ovat yleensä työuran alkuvaiheen ohjausmuotoja.

Perehdyttäminen Mentorointi

Kuvituskuva: Kättely

Työnohjaus ja ja konsultaatiot

Työnohjaukseen tai konsultaatioon on mahdollista hakeutua mentorointivaiheen jälkeen, kun työhistoriaa on kertynyt jo joitakin vuosia. Työnohjauksella tuetaan persoonallista ja ammatillista kasvua sekä ammatti-identiteetin vahvistumista. Työnohjauksessa arvioidaan ja kehitetään ohjattavan työ- ja toimintatapoja koulutetun työnohjaajan opastuksella. Työnohjaukseen liittyvät keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Työnohjaus toimii parhaimmillaan normaaleissa työtilanteissa erilaisia ongelmia ennaltaehkäisevänä toimintana.

Tutustu lisää alla olevien esittelyvideoiden kautta:

Miksi työnohjaukseen?

Mitä on työnohjaus?

Esittelyvideot: Tuija Kruus ja Laura Leverin

Ohjausta työhön

Työnohjaus

Johtamisen tuki

Kirkon johtamiskoulutus

Hiippakunta järjestää yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa kirkon johtamiskoulutusohjelmaan pohjautuvia Kirjo 2 A ja 3 -koulutuksia. Koulutuksiin osallistumista edellytetään kaikilta kirkkoherroilta.

Johtamisen päivät

Hiippakunta järjestää vuosittain ajankohtaisia teemoja käsittelevät johtamisen päivät.

Johtavien viranhaltijoiden mentorointi, työnohjaus ja konsultointi

Kirkkoherran tai taloushallinnon johtavan viranhaltijan vaihtuessa hiippakunnan lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani kutsuvat heidät yhteiseen tapaamiseen. Kutsu esitetään viranhoidon ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Aloittavien kirkkoherrojen ja taloushallinnon johtavien viranhaltijoiden on mahdollista saada työnsä tueksi kokeneempi oman alansa mentori noin vuoden ajaksi. Kirkkoherroille ja taloushallinnon johtaville viranhaltijoille järjestetään mentorointivaiheen jälkeen työnohjausryhmiä. Ulkopuoliset konsultit tapaavat kirkkoherran ja taloudesta vastaavan ensimmäisen vuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Samat konsultit tapaavat koko henkilöstön työyhteisöpäivässä vastavana ajanjaksona ainakin kerran. Tavoitteena on tukea muutoksessa koko henkilöstöä sekä johtavien viranhaltijoiden toimintaa työparina.

 

 

Tulevat johtamisen koulutukset ja verkostotapaamiset

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöt voivat kutsua työyhteisökonsultin avukseen esimerkiksi rakennemuutostilanteissa tuomaan ulkopuolista näkemystä rakenteiden ja työroolien jäsentelyyn.

Lue lisää

Shutterstock kuvituskuva palapeli

Hengellinen ohjaus

Hiljaisuuden retriitit

Lisätietoa retriiteistä Hiljaisuuden ystävät ry:n verkkosivuilla

Kuvituskuva