Shutterstock kuvituskuva Palapeli

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöt voivat kutsua työyhteisökonsultin avukseen esimerkiksi rakennemuutostilanteissa tuomaan ulkopuolista näkemystä rakenteiden ja työroolien jäsentelyyn. Lapuan hiippakunnan työyhteisökonsulteilla on koulutus ja kokemusta seurakuntien työyhteisöjen kehittämisen erityistarpeista. Työyhteisökonsultti toimii työyhteisön oman oppimisen ja työskentelyn tukena.

Lapuan hiippakunnan piispantarkastuksiin sisältyy aina konsulttiparin vetämä työyhteisötyöskentely.

Pyydä neuvoa konsultoinnin tarpeen ja mahdollisuuksien arvioimiseksi. Hiippakuntadekaani Terhi Kaira

TUTUSTU TYÖYHTEISÖKONSULTTEIHIN LAPUAN HIIPPAKUNNASSA

Projektirahoitus

Lapuan hiippakunnan projektirahasto (LAPRO) toimii Lapuan hiippakunnan hyväksi (pro Lapuan hiippakunta) eli hiippakunnan ja seurakuntien työn kehittämiseksi. Rahasto jakaantuu kahteen alarahastoon: Vastuurahasto (VaRa) ja Kehittämisrahasto (KeRa). Vastuurahastosta tuetaan Yhteisvastuukeräysteemojen mukaisia hankkeita. Kehittämisrahastosta tuetaan seurakunnan tai laajemman alueen kirkollisen toiminnan kehittämishankkeita. Rahastosta voidaan tukea esimerkiksi uusien työmallien kokeilua. Avustettavat hankkeet ovat usein hyviä esimerkkejä verkostoyhteistyöstä.

Hakemuksen löydät Ohjeet ja lomakeet -sivulta kohdasta Työyhteisöjen kehittäminen.

Lisätietoja hakumenettelystä hiippakuntadekaani Terhi Kaira

Yhteystiedot