Shutterstock kuvituskuva Palapeli

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöt voivat kutsua työyhteisökonsultin avukseen esimerkiksi rakennemuutostilanteissa tuomaan ulkopuolista näkemystä rakenteiden ja työroolien jäsentelyyn. Lapuan hiippakunnan työyhteisökonsulteilla on koulutus ja kokemusta seurakuntien työyhteisöjen kehittämisen erityistarpeista. Työyhteisökonsultti toimii työyhteisön oman oppimisen ja työskentelyn tukena.

Lapuan hiippakunnan piispantarkastuksiin sisältyy aina konsulttiparin vetämä kahden kerran työyhteisötyöskentely.

Pyydä neuvoa konsultoinnin tarpeen ja mahdollisuuksien arvioimiseksi.
Hiippakuntadekaani
Terhi Kaira

Seurakuntien yhteistyösuuntien kartoitushanke

Lapuan hiippakunnassa toteutettiin seurakuntien yhteistyösuuntien kartoitushanke vuosina 2013-2014. Konsulttina toimi rovasti Olavi Vuori. Lue hankkeen loppuraportti.

TUTUSTU TYÖYHTEISÖKONSULTTEIHIN LAPUAN HIIPPAKUNNASSA

Projektirahoitus

Lapuan hiippakunnan projektirahasto (LAPRO) toimii Lapuan hiippakunnan hyväksi (pro Lapuan hiippakunta) eli hiippakunnan ja seurakuntien työn kehittämiseksi. Rahasto jakaantuu kahteen alarahastoon: Vastuurahasto (VaRa) ja Kehittämisrahasto (KeRa). Vastuurahastosta tuetaan Yhteisvastuukeräysteemojen mukaisia hankkeita. Kehittämisrahastosta tuetaan seurakunnan tai laajemman alueen kirkollisen toiminnan kehittämishankkeita. Rahastosta voidaan tukea esimerkiksi uusien työmallien kokeilua. Avustettavat hankkeet ovat usein hyviä esimerkkejä verkostoyhteistyöstä.

Lapro-rahastoon osoitettaville hakemuksille on kaksi hakua vuodessa: maaliskuun (31.3.) ja syyskuun loppuun (30.9.) mennessä. Avustuspäätös lisävalmisteluineen tehdään noin kahden kuukauden aikana eli keväällä jätettyihin hakemuksiin toukokuun loppuun 31.5. ja syksyllä tulleisiin hakemuksiin marraskuun loppuun 30.11. mennessä. Hakemuksen löydät Ohjeet ja lomakeet -sivulta kohdasta Työyhteisöjen kehittäminen.

Lisätietoja hakumenettelystä
hiippakuntadekaani
Terhi Kaira

Yhteystiedot