Shutterstock kuvituskuva

Henkilöstökoulutukset

Hiippakunnan henkilöstökoulutukset

Lapuan hiippakunta järjestää seurakuntien ja rovastikuntien työtä tukevia henkilöstökoulutuksia ja verkostotapaamisia.

Kaikki tulevat koulutukset ja verkostotapaamiset löydät Kalenterista.

 

Menneiden koulutusten materiaaleja

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Saatuaan esimiehen suostumuksen koulutukseen osallistumisesta, osallistuja ilmoittautuu henkilökohtaisesti sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Hiippakunnan kalenterissa olevista koulutuksen tiedoista käy ilmi koulutuksen hinta, ilmoittautumisaika ja ilmoittumislinkki. Ilmoittautumisajan päätyttyä tehdyistä ilmoittautumisista perittävä maksu on korotettu (lyhyemmistä koulutuksista ja verkostotapaamisista lisämaksu on n. 20 euroa).

Koulutukseen osallistumisen peruminen

Ilmoittautumisen peruminen on maksutonta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Peruutukset koulutuksiin ja verkostotapaamisiin osoitteella: lapua.tuomiokapituli@evl.fi.

Mikäli peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan päätyttyä (tavallisesti viikko ennen koulutuksen alkua), hiippakunta perii peruutusmaksuna koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Hiippakunta perii peruutuksesta aiheutuneet kustannukset myös maksuttomista koulutuksista, mikäli peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Mikäli peruutusehdot poikkeavat tästä, siitä mainitaan erikseen.

Nämä ehdot ovat astuneet voimaan 2.2.2018 alkaen.

Koulutusavustus

Kirkon koulutuskeskuksen tai hiippakunnan järjestämään koulutukseen voidaan tietyillä ehdoilla hakea henkilökohtaista koulutusavustusta. Avustusta voidaan myöntää myös vähävaraisille seurakunnille. Avustusanomukset osoitetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille.

Koulutusavustushakemus

Pastoraalikoulutus

Pastoraalikoulutus on kirkon antama oma koulutus, joka työelämälähtöisesti syventää papin ammatillista osaamista. Pastoraalikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa. Hyväksytty HOPS tulee olla tehtynä ennen pastoraalikoulutukseen hakeutumista.

Pastoraalikoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä kappalaisen viran haussa. Kirkkoherran virkaa hakevalta edellytetään lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista. Ylempi pastoraalitutkinto antaa kelpoisuuden asessorin, tuomiorovastin ja hiippakuntadekaanin virkaan. Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisoikeuden myöntää Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli (ks. ylempi pastoraalitutkinto, HOPS)

Pastoraalikoulutuksen kokonaisuus (sakasti.evl.fi)
Pastoraalitutkinnot esite (pdf, sakasti.evl.

Lapuan hiippakunnassa yhteyshenkilönä toimii
hiippakuntadekaani Kai Jantunen.

Yhteystiedot

Työnohjaajakoulutus

Kirkon työnohjaajakoulutus (60 op) antaa valmiuksia esimerkiksi mentorin tai työnohjaajan tehtävissä toimimiseen. Työnohjaajakoulutus on Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien yhteistyössä toteuttamaa moniammatillista monimuotokoulutusta. Seuraavan työnohjaajakoulutuksen ajankohdan voit tarkistaa kirkon koulutuskalenterista.

Lisätiedot
hiippakuntasihteeri
Johanna Korkeaniemi

Yhteystiedot