Shutterstock kuvituskuva

Henkilöstökoulutukset

Hiippakunnan henkilöstökoulutukset

Lapuan hiippakunta järjestää seurakuntien ja rovastikuntien työtä tukevia henkilöstökoulutuksia ja verkostotapaamisia.

Kaikki tulevat koulutukset ja verkostotapaamiset löydät Kalenterista.

 

Tietoa ilmoittautumisesta

Tutkintoon johtava koulutus

Kirkon henkilöstökoulutusta on tarjolla eri tehtäviin ja työuran eri vaiheisiin. Koulutusta järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja muut Kirkkohallituksen yksiköt, hiippakunnat sekä kouluttavat laitokset ja järjestöt.

Johtamiskoulutus

Pastoraalitutkinto:

Pastoraalikoulutus on kirkon koulutus, joka työelämälähtöisesti syventää papin ammatillista osaamista. Pastoraalikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa. Hyväksytty HOPS tulee olla tehtynä ennen pastoraalikoulutukseen hakeutumista.

Pastoraalikoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä kappalaisen viran haussa. Kirkkoherran virkaa hakevalta edellytetään lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista. Ylempi pastoraalitutkinto antaa kelpoisuuden asessorin, tuomiorovastin ja hiippakuntadekaanin virkaan. Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisoikeuden myöntää Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli (ks. ylempi pastoraalitutkinto, HOPS)

 

Tutkintoesittelyt ja koulutuskuvaukset löytyvät https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus

Lisätietoa koulutuksista löytyy https://sakasti.fi/koulutus/koulutuksen-etusivu/

Lapuan hiippakunnassa yhteyshenkilönä toimii
hiippakuntadekaani Terhi Kaira.

Yhteystiedot

Työnohjaajakoulutus

Kirkon työnohjaajakoulutus (60 op) antaa valmiuksia esimerkiksi mentorin tai työnohjaajan tehtävissä toimimiseen. Työnohjaajakoulutus on Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien yhteistyössä toteuttamaa moniammatillista monimuotokoulutusta. Seuraavan työnohjaajakoulutuksen ajankohdan voit tarkistaa kirkon koulutuskalenterista.

Lisätiedot
asiantuntija, diakonia ja työnohjaus
Johanna Korkeaniemi

Yhteystiedot

Koulutusavustus

Kirkon koulutuskeskuksen tai hiippakunnan järjestämään koulutukseen voidaan tietyillä ehdoilla hakea henkilökohtaista koulutusavustusta. Avustusta voidaan myöntää myös vähävaraisille seurakunnille. Avustusanomukset osoitetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille.

Koulutusavustushakemus