Hallinnon ja talouden ohjeistus

Alistusasiat

Kirkkolain (KL 24:1) mukaisesti eräät seurakunnan päätökset alistetaan ylemmän viranomaisen vahvistettavaksi. Alistus tulee toimittaa vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä tai päätös raukeaa. Alistettavan päätöksen asiakirjat toimitetaan aina tuomiokapitulille, joka vahvistaa päätöksen tai antaa lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat eteenpäin kirkkohallituksen vahvistettaviksi. Seurakunnan on toimitettava alistettavasta asiasta kirkkovaltuuston mallityöjärjestyksen 28 § mukainen pöytäkirjanote.

Tuomiokapitulille alistettavat seurakuntien päätökset

  • Kirkko- ja seurakuntaneuvoston sekä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö (KL 10:3 §, 11:9 ja 11 §)
  • Hautaustoimen ohjesääntö, hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma (KL 17:7 ja 8 §);
  • Päiväjumalanpalveluksen aloittamisajan muuttaminen klo 10:stä (KJ 2:3 § 1 mom.)
  • Päiväjumalanpalveluksen aloittamisaika kahden seurakunnan yhteisessä kirkossa (KJ 2:3 § 2 mom.)
  • Muun ehtoollisenviettopaikan hyväksyminen (KJ 2:9 § 2 mom.)
  • Rippikoulun ohjesääntö (KJ 3:3 § 3 mom.);
  • Poikkeukselliset seurakuntavaalit, ajankohta (KVJ 2:3 §)

Kirkkohallitukselle alistettavat seurakuntien päätökset

  • Maakaupat (KL 14:4 §)
  • Kirkollista rakennusta koskevat päätökset (KL 14:2 §)
  • Seurakuntayhtymän perussääntö (KL 11:4 ja 5 §:t)

Viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KL 24:3). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kirkollisvalituksella (24:4). Valitus alistettavasta asiasta tehdään alistusviranomaiselle.

Päätöksenteon käytännöt

Päätöksenteon ohjeet ja lomakkeet

Virka- ja työsuhdeasiat

Kirkon virka- ja työehtosopimukset