Hankkeet ja uudistukset

Liikunta-agentit ja Liikkuva seurakunta

Liikunta-agentit

Liikunta-agentit toimivat liikunnan lähettiläinä tarjoten liikunnallisia työkaluja seurakunnan toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke käynnistyi tavoitteenaan tarjota liikunnallisia työkaluja erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Tehtävää toteuttamaan koulutettiin hiippakunta tasolle, ja myöhemmin myös rovastikunnalliselle tasolle liikunta-agentteja, jotka toimivat oman alueensa liikuntayhteyshenkilönä innostaen ja tukien liikunnalliseen toimintaan seurakunnissa.

Hanke päättyi 2018 vuoden lopussa, mutta liikunta-agentit jatkavat työtään tavoitteenaan tuoda liikunnallinen toimintatapa sekä liikunta-agenttius seurakuntatasolle. Ehdotuksena on että seurakunnat voisivat koota esimerkiksi kolmen hengen tiimin, jonka tehtävänä olisi yhdessä edistää liikuntaa seurakunnan toiminnassa. Ajatuksena on matalan kynnyksen liikkuminen, joka ei ole tavoittamattomissa taloudellisen tilanteen vuoksi. Tiimiin voisi kuulua esimerkiksi seurakunnan työntekijä, yksi lapsi tai nuori seurakuntalainen ja yksi aikuinen seurakuntalainen. Ota yhteyttä liikunta-agentteihin ja kysy lisää!

Liikkuva seurakunta

Liikunnallisen toiminnan kehittämiseen ja esiin tuomiseen seurakunnissa on mahdollisuus vapaasti hyödyntää myös Liikkuva seurakunta -toimintamallia ja tunnusta. Lisää tietoa ja materiaalia: Liikkuva seurakunta -sivustolla.

 

Ota yhteyttä Lapuan hiippakuntamme liikunta-agentteihin:

(Kuvat:Alpo Syvänen)

Liikunta-agentti
Tero Reingoldt

Hiippakunnan liikunta-agentti

Jyväskylän seurakunta /yhteinenseurakuntatyö/mission ja palvelun tiimi
Tellervonkatu 5, 40100 Jyväskylä
050-5215416, tero.reingoldt@evl.fi

Liikunta-agentti
Tarja Palander

Hiippakunnan liikunta-agentti

Jyväskylän seurakunta /Vaajakosken alueseurakunta
Kirkkotie 11, 40800 Vaajakoski
040-5741706, tarja-palander@evl.fi

Liikkuva seurakunta

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kirkon työhön

Mikä on maakunta ja sote uudistus (pdf)

Kirkkohallituksen projektipäällikkö Terhi Kairan kokoama yhteenveto Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset kirkkoon (pdf, sakasti.evl.fi)

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee askel askeleelta. Poiminta Kirkkohallituksen projektipäällikkö Terhi Kairan tuomiokapituleille toimittamasta viestistä.