Diakonia

Diakonia

Lähimmäisen palveleminen (kr. diakonia) on kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä. Diakoninen kirkko auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta, rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä sekä varjelee luomakuntaa.

Diakonisen toiminnan periaatteet - evl.fi Diakoniatyötä koskevat ohjeet ja lomakkeet

Yhteisvastuu ja Kotimaanapu

Yhteisvastuu Kotimaanapu

Yhteisvastuukeräyksen sydänlogo.

Kansainvälinen diakonia

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon ulkomaanapu