Hiippakunnan hallinto

Piispa

Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Hän tukee ja ohjaa hiippakuntansa pappeja sekä edistää seurakuntien toimintaa. Näiden tehtävien hoitamisessa piispan kanssa yhteistyössä toimivat tuomiokapituli ja sen henkilöstö, hiippakuntavaltuusto ja muut luottamushenkilöt sekä lääninrovastit.

Lapuan hiippakunnan piispat

Kirkolliskokousedustajat

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokous päättää kirkon työtä ja oppeja koskevista keskeisistä linjauksista sekä kirkon hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi kirkolliskokous muokkaa ja tekee kirkkolakia koskevia esityksiä eduskunnalle. Kirkolliskokous kokoontuu kahdesti vuodessa. Lapuan hiippakunnalla on kymmenen edustajaa kirkolliskokouksessa.

Lapuan hiippakunnan kirkolliskokousedustajat 2024-2028

Maallikkoedustajat

Hautala Marjatta, opettaja, Kauhajoki

Kuntsi Tuulia, apulaisrehtori, KM, Jyväskylä

Nissinen Eino, toimitusjohtaja, Kyyjärvi

Kuparinen Liisa, KTT, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Jyväskylä

Vallipuro Karoliina, järjestötyöntekijä, Laukaa

Niemelä Kai, piirijohtaja, Vaasa

Metsäranta Jaana, yrittäjä, Seinäjoki

 

Pappisedustajat

Orsila Markku, perheneuvoja, neuvottelukeskuksen johtaja, Seinäjoki

Auranen Ari, kirkkoherra, Seinäjoki

Bucht Riku, johtava pappi, Muurame

Peräaho Jussi, tuomiorovasti, kirkkoherra, Lapua

Kirkolliskokous

kirkolliskokous kuvitus

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuuston käytännön tehtäviin kuuluu mm. vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio sekä edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunnat voivat lähettää aloitteita kahdesti vuodessa kokoontuvan kirkolliskokouksen käsiteltäviksi.

Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet. Valtuuston pappisjäsenet valitsee hiippakunnan papisto.

Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuusto vuosille 2024-2028

Maallikkojäsenet

Vallipuro Karoliina, järjestötyöntekijä, Laukaa

Niiles Samuli, vt. kanttori, Kurikka

Laasanen Mervi, diakoniatyöntekijä, Ilmajoki

Panula Aaro, maanviljelijä, Lapua

Myllymäki Minna, fysioterapeutti, yrittäjä, Jyväskylä

Lusa Arja, toiminnan johtaja, Seinäjoki

Ilonen Suvi, lapsityöntekijä, kuoronjohtaja, Seinäjoki

Kalliovalkama Elina, osastonhoitaja, Seinäjoki

Koivuniemi Tuomas, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Kauhajoki

Niemelä Kai, piirijohtaja, KM, Vaasa

Nissinen Eino, toimitusjohtaja, Kyyjärvi

Puhalainen Erkki, eläkeläinen (kotimaantyönjohtaja), Jyväskylä

Tuukkanen Jari, diakoni, yrittäjä, Jyväskylä

Wilhelms Pipsa, yhteisökehittäjä, yrittäjä, Jyväskylä

Pappisjäsenet

Virkamäki Karoliina, seurakuntapappi, Seinäjoki

Väätäinen Matti, pappi, Jyväskylä

Bucht Riku, johtava pappi, Muurame

von Gross Ville, kirkkoherra, Laukaa

Leskelä Vihtori, seurakuntapastori, Isokyrö

Klapuri Tuomo, kirkkoherra, rovasti, Vaasa

Silvolahti Harri, kappalainen, Alajärvi

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat

Tuomiokapitulin kollegio

Tuomiokapitulin kollegioon kuuluvat puheenjohtajana toimivan piispan lisäksi varapuheenjohtajana tuomiorovasti (tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra), kaksi papiston määräajaksi valitsemaa pappisasessoria, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja ja yksi maallikkojäsen. Tuomiokapitulin kollegio kokoontuu istuntoihin noin kerran kuukaudessa.

Tuomiokapitulin kollegion jäsenet

Puheenjohtaja, piispa Matti Salomäki

Varapuheenjohtaja, tuomiorovasti Jussi Peräaho

Pappisasessori, Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen

Pappisasessori, Jyväskylän seurakunnan läntisen alueen johtava pappi Kirsi Pohjola

Hiippakuntadekaani Terhi Kaira

Maallikkojäsen Kai Niemelä

Lakimiesasessori Tuomas Hemminki

Hiippakuntavaltuuston pj., läsnäolo- ja puheoikeus Eino Nissinen

Pöytäkirjanpitäjä, piispan teologinen sihteeri Jaakko Antila

Tuomiokapitulin istuntoaikataulu Tuomiokapitulin päätökset

Pappisasessorit

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Lapuan hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria:
Alajärven seurakunnan kirkkoherra, TT, FT Ari Auranen
Jyväskylä seurakunnan läntisen alueen johtava pappi, YTT Kirsi Pohjola

Lapuan hiippakunnassa perinteisesti toinen pappisasessori on ollut Keski-Suomesta ja toinen hiippakunnan länsiosasta.

Tuomiokapitulin virasto

Tuomiokapitulin virasto on 11 viranhaltijan ja työntekijän muodostama hallinto- ja asiantuntijaorganisaatio. Tuomiokapituli tukee seurakuntia ja niiden työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä mm. järjestämällä koulutuksia, konsultaatioita, neuvontaa ja ohjausta. Tätä tehtävää varten hiippakunnalla on asiantuntijoita, joita johtaa hiippakuntadekaani. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin toimistot sijaitsevat Seinäjoella ja Jyväskylässä.

Viraston yhteystiedot ja työntekijät

Lääninrovastit

Lääninrovastit toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa. Lääninrovastin tehtävät määritellään kirkkojärjestyksessä (KJ 4:19 §).

Lapuan hiippakunnan rovastikunnat ja lääninrovastit