Hiippakunnan hallinto

Piispa

Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Hän tukee ja ohjaa hiippakuntansa pappeja sekä edistää seurakuntien toimintaa. Näiden tehtävien hoitamisessa piispan kanssa yhteistyössä toimivat tuomiokapituli ja sen henkilöstö, hiippakuntavaltuusto ja muut luottamushenkilöt sekä lääninrovastit.

Lapuan hiippakunnan piispat Piispa Simo Peuran verkkosivut

Kirkolliskokousedustajat

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokous päättää kirkon työtä ja oppeja koskevista keskeisistä linjauksista sekä kirkon hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi kirkolliskokous muokkaa ja tekee kirkkolakia koskevia esityksiä eduskunnalle. Kirkolliskokous kokoontuu kahdesti vuodessa. Lapuan hiippakunnalla on kymmenen edustajaa kirkolliskokouksessa.

Lapuan hiippakunnan kirkolliskokousedustajat 2016-2020

Maallikkoedustajat

Aula Maria Kaisa

Hautala Marjatta

Leppänen Johannes

Mäntymaa Mirjami

Puhalainen Erkki

Ylinen Jouko

Ylä-Autio Ilmari

Pappisedustajat

Orsila Markku

Salomäki Matti

Sariola Heikki

Kirkolliskokous

Uusi kirkolliskokous järjestäytyneenä Turun tuomiokirkon portail

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuuston käytännön tehtäviin kuuluu mm. vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio sekä edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunnat voivat lähettää aloitteita kahdesti vuodessa kokoontuvan kirkolliskokouksen käsiteltäviksi.

Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet. Valtuuston pappisjäsenet valitsee hiippakunnan papisto.

Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuusto vuosille 2016-2020

Maallikkojäsenet

Kalliovalkama Elina

Kuntsi Marjanne

Lehtimäki Suvi

Majuri Tapio

Niemelä Kai

Nieminen Jari

Nissinen Eino

Palola Heikki

Puhalainen Erkki

Ranto Ahti

Sariola Pirjo

Sippola Eija

Tenkula Tarja

Tuunanen Inkeri

Pappisjäsenet

Haapakangas Marjut, Jyväskylä

Hautala Petri, Vähänkyrö

Keinänen Tiina, Laihia

Lehtineva Arto, Vaasa

Siekkinen Maria, Ilmajoki

Tourunen Elina, Äänekoski

Veikkola Marketta, Seinäjoki

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto 2016

Tuomiokapitulin kollegio

Tuomiokapitulin kollegioon kuuluvat puheenjohtajana toimivan piispan lisäksi varapuheenjohtajana tuomiorovasti (tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra), kaksi papiston määräajaksi valitsemaa pappisasessoria, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja ja yksi maallikkojäsen. Tuomiokapitulin kollegio kokoontuu istuntoihin noin kerran kuukaudessa.

Tuomiokapitulin kollegion jäsenet

Puheenjohtaja, piispa Simo Peura

Varapuheenjohtaja, tuomiorovasti Matti Salomäki

Pappisasessori, Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen

Pappisasessori, Äänekosken seurakunnan kirkkoherra Elina Tourunen

Hiippakuntadekaani Kai Jantunen

Maallikkojäsen Eino Nissinen

Lakimiesasessori Tuomas Hemminki

Hiippakuntavaltuuston pj., läsnäolo- ja puheoikeus Pirjo Sariola

Pöytäkirjanpitäjä, piispan teologinen sihteeri Jaakko Antila

Tuomiokapitulin istuntoaikataulu Tuomiokapitulin päätökset

kollegio 2019

Pappisasessorit

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Lapuan hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria:
Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen ja
Äänekosken seurakunnan kirkkoherra, TL Elina Tourunen

Lapuan hiippakunnassa perinteisesti toinen pappisasessori on ollut Keski-Suomesta ja toinen hiippakunnan länsiosasta.

Tuomiokapitulin virasto

Tuomiokapitulin virasto on 14 viranhaltijan ja työntekijän muodostama hallinto- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea seurakuntia ja niiden työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä mm. järjestämällä täydennyskoulutuksia ja neuvottelupäiviä. Tätä tehtävää varten hiippakunnalla on eri työalojen hiippakuntasihteeristö, jota johtaa hiippakuntadekaani. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin toimipisteet sijaitsevat Lapualla, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Haapaniemessä.

Viraston yhteystiedot ja työntekijät

Lääninrovastit

Lääninrovastit toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa. Lääninrovastin tehtävät määritellään kirkkojärjestyksessä (KJ 19:8).

Lapuan hiippakunnan rovastikunnat ja lääninrovastit