Hiippakunnan hallinto

Piispa

Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Hän tukee ja ohjaa hiippakuntansa pappeja sekä edistää seurakuntien toimintaa. Näiden tehtävien hoitamisessa piispan kanssa yhteistyössä toimivat tuomiokapituli ja sen henkilöstö, hiippakuntavaltuusto ja muut luottamushenkilöt sekä lääninrovastit.

Lapuan hiippakunnan piispat

Kirkolliskokousedustajat

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokous päättää kirkon työtä ja oppeja koskevista keskeisistä linjauksista sekä kirkon hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi kirkolliskokous muokkaa ja tekee kirkkolakia koskevia esityksiä eduskunnalle. Kirkolliskokous kokoontuu kahdesti vuodessa. Lapuan hiippakunnalla on kymmenen edustajaa kirkolliskokouksessa.

Lapuan hiippakunnan kirkolliskokousedustajat 2020-2024

Maallikkoedustajat

Hautala Marjatta, opettaja, Kauhajoki

Kuntsi Tuulia, apulaisrehtori, KM, Jyväskylä

Mäntymaa Mirjami, lastenpsykiatrian dosentti, ylilääkäri, Lapua

Nissinen Eino, toimitusjohtaja, Kyyjärvi

Puhalainen Erkki, eläkeläinen (kotimaantyönjohtaja), Jyväskylä

Ylinen Jouko, Seurakuntaneuvos, Seinäjoki

Ylä-Autio Ilmari, varatuomari, liikuntaneuvos, Seinäjoki

 

Pappisedustajat

Orsila Markku, perheneuvoja, neuvottelukeskuksen johtaja, Seinäjoki

Pohjola Kirsi, seurakuntapastori ma., YTT, Jyväskylä

Sariola Heikki, kirkkoherra Kurikan seurakunta

Kirkolliskokous

kirkolliskokous kuvitus

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuuston käytännön tehtäviin kuuluu mm. vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio sekä edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunnat voivat lähettää aloitteita kahdesti vuodessa kokoontuvan kirkolliskokouksen käsiteltäviksi.

Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet. Valtuuston pappisjäsenet valitsee hiippakunnan papisto.

Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuusto vuosille 2020-2024

Maallikkojäsenet

Kalliovalkama Elina, terveystieteiden maisteri, osastonhoitaja, Seinäjoki

Kattelus-Kilpeläinen Piia, poliisi, hallintotieteiden maisteri, Seinäjoki

Koivuniemi Tuomas, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Kauhajoki

Lehtimäki Suvi, lapsityöntekijä, kuoronjohtaja, Seinäjoki

Muhonen Siiri, järjestötyöntekijä, Jyväskylä

Niemilä Kai, piirijohtaja, KM, Vaasa

Nissinen Eino, toimitusjohtaja, Kyyjärvi

Palola Heikki, eläkeläinen (pankinjohtaja), Petäjävesi

Pekkarinen Raija, eläkeläinen (terveydenhoitaja), Jyväskylä

Puhalainen Erkki, eläkeläinen (kotimaantyönjohtaja), Jyväskylä

Sippola Eija, opettaja, KM, Teuva

Tukeva Erkki, toiminnanjohtaja, sosiaalityöntekijä, Kurikka

Tuukkanen Jari, diakoni, yrittäjä, Jyväskylä

Wilhelms Pipsa, yhteisökehittäjä, yrittäjä, Jyväskylä

Pappisjäsenet

Jaakkola Aila, kourkeakoulupastori, Seinäjoki

Klapuri Tuomo, kirkkoherra, rovasti, Vaasa

Kärki Jenny, vs.kappalainen, Kauhava

Lainimo Minna, johtava kappalainen, Seinäjoki

Lehtineva Arto, hallintokappalainen, Vaasa

Pohjola Kirsi, yhteiskuntavastuupappi, YTT, Jyväskylä

Silvolahti Harri, kappalainen, Alajärvi

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto 2020-2024

Tuomiokapitulin kollegio

Tuomiokapitulin kollegioon kuuluvat puheenjohtajana toimivan piispan lisäksi varapuheenjohtajana tuomiorovasti (tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra), kaksi papiston määräajaksi valitsemaa pappisasessoria, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja ja yksi maallikkojäsen. Tuomiokapitulin kollegio kokoontuu istuntoihin noin kerran kuukaudessa.

Tuomiokapitulin kollegion jäsenet

Puheenjohtaja, piispa Matti Salomäki

Varapuheenjohtaja, tuomiorovasti Jussi Peräaho

Pappisasessori, Äänekosken seurakunnan kirkkoherra Elina Tourunen

Pappisasessori, Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen

Hiippakuntadekaani Terhi Kaira

Maallikkojäsen Kai Niemelä

Lakimiesasessori Tuomas Hemminki

Hiippakuntavaltuuston pj., läsnäolo- ja puheoikeus Eino Nissinen

Pöytäkirjanpitäjä, piispan teologinen sihteeri Jaakko Antila

Tuomiokapitulin istuntoaikataulu Tuomiokapitulin päätökset

Kollegio 19.10.2022

Pappisasessorit

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Lapuan hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria:
Äänekosken seurakunnan kirkkoherra, TL Elina Tourunen ja
Alajärven seurakunnan kirkkoherra, TT, FT Ari Auranen

Lapuan hiippakunnassa perinteisesti toinen pappisasessori on ollut Keski-Suomesta ja toinen hiippakunnan länsiosasta.

Tuomiokapitulin virasto

Tuomiokapitulin virasto on 14 viranhaltijan ja työntekijän muodostama hallinto- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea seurakuntia ja niiden työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä mm. järjestämällä täydennyskoulutuksia ja neuvottelupäiviä. Tätä tehtävää varten hiippakunnalla on eri työalojen hiippakuntasihteeristö, jota johtaa hiippakuntadekaani. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin toimipisteet sijaitsevat Lapualla, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Haapaniemessä.

Viraston yhteystiedot ja työntekijät

Lääninrovastit

Lääninrovastit toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa. Lääninrovastin tehtävät määritellään kirkkojärjestyksessä (KJ 19:8).

Lapuan hiippakunnan rovastikunnat ja lääninrovastit