Etusivu / Tietosuojaseloste ja evästeet / Tietosuojaseloste – palaute

Tietosuojaseloste – palaute

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)

Eteläranta 8, 00130 Helsinki

PL 210, 00131 Helsinki

puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

 

Yhteyshenkilö

Jaakko Antila

Lapuan hiippakunta

Koulukatu 24, 60100 Seinäjoki

040 777 3210, jaakko.antila(at)evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Hiippakuntasivusto – palaute

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Palautelomakkeen kautta henkilö voi antaa palautetta tai kysyä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin toiminnasta ja sivustosta.

Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi palautteen käsittelemiseen sekä tuotekehitykseen.
Palauteviestien pohjalta kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon antaa palautetta rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on lapuanhiippakunta.fi-asiakkaat.

Palautelomakkeelta tallentuvat reksiteriin seuraavat palautteenantajan antamat tiedot:

nimi (ei pakollinen), palauteviesti, sähköpostiosoite (ei pakollinen).

 

Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään palautelomakkeen kautta.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Palautepalvelun teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään, kunnes asia on käsitelty ja poistetaan viimeistään 36 kk kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ks. Evästeasetukset