Etusivu / Tietosuojaseloste ja evästeet / Tietosuojaseloste – ilmoittautuminen

Tietosuojaseloste – ilmoittautuminen

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)

Eteläranta 8, 00130 Helsinki

PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

 

Yhteyshenkilö

Jaakko Antila

Lapuan hiippakunta

Koulukatu 24, 60100 Seinäjoki

040 777 3210, jaakko.antila(at)evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Hiippakuntasivusto – tapahtumailmoittautuminen

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien hallinnan yhteydessä viestinnän, raportoinnin ja palautteen saamisen mahdollistamiseen.

Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f ala-kohtaan, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoittautumiseen ja haluun osallistua tapahtumaan.  Lisäksi mahdollisen ruoka-aineallergiatiedon käsittely perustuu kyseisen kohdan a alakohtaan (suostumus).

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat tapahtumaan osallistuvat. Rekisterin tiedot muotoutuvat rekisteröidyn itsensä syöttämistä ilmoittautumistiedoista, joita ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Seurakunta
  • Työnimike
  • Sähköposti
  • Ruokavalio

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopohjaisen ilmoittautumislomakkeen kautta.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyssä käytetään sovellusta, jonka tietoteknisestä ylläpidosta vastaa tietojenkäsittelysopimuksen nojalla ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan 36 kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ks. Evästeasetukset