Viestintä

Viestintä

Viestinnän muodot muuttuvat jatkuvasti. Kirkon ja seurakuntien on aloitteellisesti huomioitava tapahtuvat muutokset ja otettava aktiivisesti käyttöön viestinnän uusia välineitä pysyäkseen läsnä ihmisten arjessa. Kirkon on oltava aktiivisesti läsnä myös verkossa ja hyödynnettävä viestimien tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Verkko on sosiaalinen toimintaympäristö, jossa ihmiset etsivät tietoa, keskustelevat, muodostavat yhteisöjä. Myös ihmisten uskonnollista etsintää tapahtuu verkossa ja sieltä heidän on tärkeää löytää vastauksia.

Jokainen kirkon työntekijä on osaltaan viestijä, joten työntekijöiden viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tärkeää huomioida henkilöstökoulutuksessa.

Lisätiedot
Hiippakuntadekaani
Terhi Kaira
(viestinnän johtaminen)

Hiippakuntapastori
Jaakko Antila

Asiantuntija
Mirca Mäensivu-Puukko
(digitaalinen viestintä)

Toimistosihteeri
Annukka Pihlaja

Katso yhteystiedot

Tukea kirkon viestintätyöhön Kuvapankki ja kuvien hankinta