Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Lähetystyö

Kirkon lähetystehtävä on osallistumista kolmiyhteisen Jumalan jatkuvaan pelastavaan työhön maailmassa. Siihen kuuluu evankelioimista, diakonista palvelua, kirkkojenvälistä yhteistyötä sekä toimintaa taloudellisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Työtä tehdään seurakunnissa Suomessa sekä maailmanlaajuisesti toisten kirkkojen kanssa. Toiminnan painopiste on siellä missä tarve on suurin. Ulkomaista lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa seurakunnat tekevät yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Hiippakunta tukee seurakunnissa tehtävää lähetystyötä erilaisten koulutusten, neuvottelujen, tapahtumien ja ohjauksen kautta.

Maailmanlaaja kirkko Kirkon lähetystyön keskus

Kuvituskuva kirkon kuvapankki