Hiippakuntavaltuusto

 


Uusi valtuusto 2016-2020 kokousti Haapaniemessä

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Sen jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston ohella hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa ja tuomiokapituli.

Hiippakuntahallintouudistuksen tarkoituksena oli vahvistaa hiippakuntien itsenäisyyttä ja niiden luonteen muuttumista toiminnallisiksi keskuksiksi.

Hiippakuntavaltuusto hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Se hyväksyy hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuusto perustaa ja lakkauttaa useimmat tuomiokapitulin virat. Lisäksi valtuusto käsittelee eri eilinten sille tekemät aloitteet, joiden pohjalta valtuusto voi tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle. Valtuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen tuomiokapitulin avuksi sen alaisia johtokuntia.

Kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet. Valtuuston pappisjäsenet valitsee hiippakunnan papisto.

 


Johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola toimii hiip-
pakuntavaltuuston puheenjohtajana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise