Diakonia ja yhteiskunta

Diakoniatyö

Diakoniatyön perustarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.

Diakoniatyötä koskevat ohjeet ja lomakkeet Diakonia on kirkon perustehtävä

Yhteiskunnallinen työ

Diakoniavastuuseen läheisesti liittyvä kirkon yhteiskunnallinen työ tähtää vastuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteiden oikeudenmukaisuuteen. Vahvistuvana näkökulmana mukaan on tullut yhteiskuntavastuullisuuteen kuuluva ympäristöajattelu. Koko seurakuntaa koskeva vuosittainen tapahtuma on Yhteisvastuukeräys, jolla tuetaan kulloinkin tärkeimmiksi arvioituja hankkeita ja ihmisryhmiä koti- ja ulkomailla seurakuntien ja kirkkojen avustustyön kautta.

Kirkon yhteiskuntatyön tavoitteet Yhteisvastuu

Kansainvälinen diakonia

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon ulkomaanapu