Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta kirkossa on vastaamista kasteessa saatuun kutsumukseen. Seurakunta on jäsentensä yhteisö, joka elää todeksi uskon ja rakkauden sanomaa omassa ympäristössään. Kirkon murros mahdollistaa uudenlaisen osallisuuden myös niille, jotka haluavat antaa aikaansa ja tietotaitoaan kirkon perustehtävän hyväksi.

Marraskuussa 2011 Seinäjoella järjestettiin kirkon vapaaehtoistoiminnan neuvottelupäivät. Päivillä kirkkoherra Tapio Luoma puhui seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoisuuden teologiasta. Hänen mukaansa seurakunta ei ole mekanismi vaan organismi – Kristuksen elävä ruumis, jonka jäseniksi me olemme kasteessa liitetyt. Seurakuntien työntekijöiden yhtenä tehtävänä on varustaa kaikki seurakunnan jäsenet Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

Seurakuntalaisuuteen kuuluu Jumalan antama halu palvella ja ihmisyyden ilo, ilo itsensä antamisesta ja itselle saamisesta. Arkisemmalla kielellä kysymys on kohtaamisesta, kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutuksesta.

Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen puitteissa yli 40 seurakuntaan on perustettu vapaaehtoistoimintaa kehittäviä tiimejä. Näissä on mukana sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia kaikilta työaloilta. Parhaimmillaan yhdessä suunniteltu ja toteutettu toiminta on lisännyt innostusta ja tuottanut uusia käytäntöjä.

Kirkon tulevaisuusselonteon mukaan ihmisten halu vaikuttaa kasvaa. Ihmiset etsivät merkitystä elämään ja uudenlaista suhdetta työntekoon. Ihmiset haluavat jatkossakin kantaa vastuuta kirkosta. Kirkon tulee luoda mahdollisuus seurakuntalaisille toimia merkityksellisten ja oikeiden asioiden, kirkon ytimestä nousevien asioiden parissa. 

 

 

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise