Työyhteisökonsultointi/ - kehittämistoiminta

Työyhteisökonsultoinnilla/-kehittämistoiminnalla tarkoitetaan konsultin tai konsulttiparin ohjauksessa tapahtuvaa prosessimaista työskentelyä. Tavoitteina voivat olla esim. työyhteisön perustehtävän, rakenteiden ja työroolien selkiyttäminen, vuorovaikutustaitojen edistäminen, yhteisen suunnittelun ja siihen sitoutumisen edistäminen.

Rakennemuutostilanteissa työyhteisön kehittämistoiminta antaa mahdollisuuden yhteisen muutosprosessin käynnistämiseksi.

Lapuan hiippakunnan piispantarkastuksiin liittyy konsulttiparin vetämä kahden kerran työyhteisötyöskentely.

Hiippakuntadekaani Juha Muilu palvelee kaikissa työyhteisökonsultoinnin kysymyksissä. Lapuan hiippakunnan työyhteisökehittäjillä on koulutus ja kokemus seurakuntien työyhteisöjen kehittämisen erityistarpeista.

Jäsen 360-työkalu on hankittu seurakuntien käyttöön. Lue lisää.

Artturi Kivineva (2016): Toiminta on puhetta – uutta organisaatiota luomassa. Kurikka–Jalasjärvi-seurakuntaliitoksen prosessikuvaus

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise