Työntekijät

Simo Peura

TehtäväPiispa
Vastuualueet

- hiippakunnan kokonaisjohtaminen
- hiippakuntansa hengellinen ja hallinnollinen johtaja
- pappisvihkimykset, papiston ohjaus ja tuki
- seurakuntien hyvän työyhteyden ja seurakuntien yhteistyön edistäminen

Yhteystiedot

simo.peura@evl.fi
puh. (06) 4339324 / piispan sihteeri
virka-ajan ulkopuolella yhteys hiippakuntapastorin kautta (piispan teologinen sihteeri)Näytä henkilökortti

Jaakko Antila

TehtäväHiippakuntapastori (piispan teologinen sihteeri)
Vastuualueet

- piispan teologinen sihteeri
- pappistilanne, rekrytointi, papiston virkamääräykset
- ordinaatiovalmennus, pappien mentorointi
- tuomiokapitulin istunnon pöytäkirjanpitäjä

Yhteystiedot

jaakko.antila@evl.fi

0207 630921

040 777 3210Näytä henkilökortti

Jukka Helin

TehtäväHiippakuntasihteeri
Vastuualueet

- Keski-Suomen seurakuntien keskinäisen yhteyden luominen ja vahvistaminen

- hiippakunnan yhteyksien luominen ja ylläpitäminen maakunnan alueella

- Keski-Suomen alueen koulutus- ja kehittämistehtävät

- jumalanpalveluselämä koko hiippakunnan alueella

- Rovastikuntavastuu: Jyväskylän ja Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunnat

 

Yhteystiedot

jukka.helin@evl.fi

gsm 040 6461906Näytä henkilökortti

Tuomas Hemminki

TehtäväLakimiesasessori
Vastuualueet

- neuvonta, seurakuntahallinto, VES, kirkkolainsäädäntö
- tuomiokapitulissa vireillä olevat asiat
- hallintopastoraali
- seurakuntien ympäristödiplomit- hiippakunnan taloushallinto
- Haapaniemen isännöitsijä
- seurakuntien talousneuvonta
- taloudellis-hallinnollisen henkilöstön mentorointi

Yhteystiedot

tuomas.hemminki@evl.fi
puh. (t) 0207 630922
gsm 050 3382570Näytä henkilökortti

Leena Hirvelä

TehtäväToimistosihteeri
Vastuualueet

- laskutus, M2
- papiston nimikirjat
- koulutuksiin ilmoittautuminen
- kotisivujen päivittäminen koulutusohjelmien osalta
- sähköinen koulutuskalenteri

Yhteystiedot

leena.hirvela@evl.fi
puh. (t) 0207 630923

Osa-aikaeläkkeellä. Parittomat viikot töissä.Näytä henkilökortti

Kai Jantunen

TehtäväHiippakuntadekaani
Vastuualueet

- hiippakunnallisen toiminnan ja koulutuksen johtaminen ja koordinointi
- viestinnän strategia ja johtaminen
- johtamiskoulutus
- pastoraalikoulutuksen kokonaisuus
- Lapro-asiat
- seurakuntien ympäristöasiat
- työyhteisöjen kehittäminen
- seurakuntalaisuuden kehittäminen
- rovastikuntavastuu: Parkanon ja Kauhajoen rovastikunnat

Yhteystiedot

kai.jantunen@evl.fi
p. (t) 0207 630935
gsm 0400-398 168Näytä henkilökortti

Jukka Jämsén

TehtäväHiippakuntasihteeri (lähetys- ja kansainvälinen työ)
Vastuualueet

- lähetystyö, kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta, ekumenia, monikulttuurisuus, uskontodialogi sekä ystävyyshiippakunta- ja ystävyysseurakuntatoiminta

Yhteystiedot

jukka.jamsen@evl.fi
Kauppakatu 19 C 3 krs.
40100 Jyväskylä

t.0207 630929
p. 0400 945 120Näytä henkilökortti

Johanna Korkeaniemi

TehtäväHiippakuntasihteeri (diakonia ja yhteiskunnallinen työ)
Vastuualueet

- diakonia- ja yhteiskunnallisen työn tukeminen ja kehittäminen
- diakonian koulutukset
- työnohjauksen koordinointi
- sielunhoidon erityiskoulutus
- HEHU-toiminnan koordinointi
- Rovastikuntavastuu: Järvi-Pohjanmaan rovastikunta

Yhteystiedot

 040-6720962, 0207630916
    0207 630916

johanna.korkeaniemi@evl.fi

 Näytä henkilökortti

Mirca Kukkasniemi

TehtäväHiippakuntasihteeri (kasvatus)
Vastuualueet

- lapsi- nuorisotyön tukeminen ja kehittäminen
- Rovastikuntavastuu: Isonkyrön rovastikunta
- yhteydet oppilaitostyöntekijöihin
-Kasvatuksen tukeminen ja kehittäminen seurakunnissa
-perhetyö
-oppilaitostyö

 

Yhteystiedot

mirca.kukkasniemi@evl.fi
puh. (t) 0207 630914
gsm 040-5316 585

 Näytä henkilökortti

Elisabet Mäki-Mantila

TehtäväPiispan sihteeri
Vastuualueet

- piispan ohjelma- ja aikatauluasiat
- yhteydenotot piispaan
- piispantarkastuksiin liittyvät järjestelyt ja asiakirjat
- tiedottaminen
- hiippakuntauutisten laatiminen
- kotisivujen päivitys piispan sivujen osalta
- hiippakuntajulkaisun toimitustyö

Yhteystiedot

p. 0207 630924, 0407776380
elisabet.maki-mantila@evl.fiNäytä henkilökortti

Pirkko Noponen

TehtäväDiakonissa, Haapaniemen kuntoutussihteeri, osat.
Vastuualueet

- Haapaniemessä järjestettävät kuntoutuskurssit
- Elämäni kuntoon –kurssit

Yhteystiedot

pirkko.noponen@evl.fi
t. 0207 630928
040 7773987Näytä henkilökortti

Johanna Ojala-Haapala

TehtäväHiippakuntasihteeri
Vastuualueet

Hiippakuntasihteeri (musiikki)

-    jumalanpalveluselämä
-    kirkkomusiikki
-    yhteydet kanttoreihin
-    piispan ja hiippakunnan messujen valmistelu
-    hengellisen ohjauksen ja retriittitoiminnan koordinointi
-    rovastikuntavastuu: Etelä-Pohjanmaan rovastikunta

 

Yhteystiedot

johanna.ojala@evl.fi

p. 0207 630927, 040 845 9801Näytä henkilökortti

Annukka Pihlaja

TehtäväToimistosihteeri
Vastuualueet

- kapitulin puhelinvaihde
- koulutukset: ilmoittautuminen ja tuki
- viestintä, verkkosivut
- hiippakunnan arkisto
- PrettyLib -kirjastojärjestelmä (hiippakuntien ja kirkkohallituksen)

Yhteystiedot

annukka.pihlaja@evl.fi
puh.  0207 630910Näytä henkilökortti

Marja Saukkonen

TehtäväLapuan piirin kuurojenpappi
Vastuualueet

- viittomakielinen seurakuntatyö
- yhteydenpito kuulovammaisten kouluihin ja järjestöihin
- seurakuntien tukeminen kommunikaatiovammaisten palveluun

Yhteystiedot

marja.saukkonen@evl.fi
Kauppakatu 19 C 3 krs.
40100 Jyväskylä
puh. (t) 0207 630936
gsm 0400-241 401
fax (014)-211 421Näytä henkilökortti

Heli Hernesniemi

TehtäväProjektityöntekijä
Vastuualueet

- verkkosivustojen ylläpito ja uudistaminen

Yhteystiedot

heli.hernesniemi@evl.fi
p. 040 198 6754Näytä henkilökortti

Tarja Ahola

TehtäväPääemäntä
Vastuualueet

Haapaniemen pääemäntä

Yhteystiedot

Haapaniemen yhteystiedotNäytä henkilökortti

Arja Etula

TehtäväEmäntä
Yhteystiedot

Haapaniemen yhteystiedotNäytä henkilökortti

Anne Nikkola

TehtäväKeittiöapulainen
Vastuualueet

Keittiöapulainen

Yhteystiedot

Haapaniemen yhteystiedotNäytä henkilökortti

Janne Lahti

TehtäväSivutoiminen talonmies
Yhteystiedot

Haapaniemen yhteystiedot

puh. 0207 630933, 040 7775618Näytä henkilökortti

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise