Työnohjaus ja työkonsultointi

Työnohjaus on pitkäjänteistä työntekijän työn ja ammatti-identiteetin tukemista, jonka tulisi olla tarjolla kaikille seurakunnan palveluksessa oleville mentorointivaiheen jälkeen. Työnohjaus toimii parhaimmillaan normaaleissa työtilanteissa erilaisia ongelmia ennaltaehkäisevänä toimintana.

Yksilötyönohjaus muodostuu 40 kerran prosessista. Ryhmätyönohjauksen kertamäärä on 30. Kirkon työnohjauksessa edellytetään, että työnohjaaja on käynyt kirkon työnohjaajakoulutuksen tai hänet on erillisen hakemuksen jälkeen hyväksytty kirkon työnohjaajaksi. Kirkon työnohjaaja ei ota maksua kirkon työntekijälle antamastaan työnohjauksesta. Poikkeuksellisesti jotkut perheasiainkeskukset perivät maksua omilta sopimusseurakunniltaan niiden työntekijöille annetusta työnohjauksesta. Työnohjauksen suorittaneille annetaan Lapuan hiippakunnan todistus suoritetusta työnohjauksesta.

Työnohjauksen aloittamista varten työntekijä tarvitsee työnantajan/esimiehen suostumuksen. Työnohjaukseen liittyvissä kysymyksissä palvelee hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi Työnohjausta hakeva voi ottaa suoraan yhteyttää Lapuan hiippakunnan työnohjaajiin.

Ryhmätyönohjauksessa ohjattava laajentaa kykyä nähdä oma työnsä suhteessa laajempaan kokonaisuuteen ja oppii muiden kokemuksista. Oman työn reflektointi kehittyy. Ryhmä toimii vertaistuen tavoin  yksilön peilinä. Ryhmässä toimiminen kehittää yksilön persoonallisuutta ja antaa turvallisen viitekehyksen tutustua omiin tunteisiin. Ryhmän koko voi olla 2-5 ryhmäläistä.

Normaalin 40 kerran työnohjauksen sijasta voidaan työnohjaajia käyttää lyhytkestoisiin työkonsultointeihin. Vähintään kymmenen kerran tapaamisista voidaan antaa todistus, josta käy ilmi tapaamiskertojen määrä. Lyhytkestoinen työkonsultaatio ei korvaa edes osittain varsinaista työnohjausta. Työkonsultaatio on itsenäinen kokonaisuus, jossa haetaan apua selkeästi määriteltyyn työtilanteeseen.

Kirkon työnohjausperiaatteet

Arviointilomakkeet ja kirjallisuusluettelo

Yksin minulle vai yhdessä jakaen. Yksilötyönohjaus vs ryhmämuotoinen työnohjaus. Työnohjaajakoulutuksen artikkeli, Eija Kasari.

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise