Seurakuntien yhteistyön kehittämistä jatketaan

18.08.2015

Kirkolliskokous hylkäsi uutta seurakuntayhtymämallia koskevan ehdotuksen. Seurakuntien yhteistyötapaamisessa 14.5.2015 Ähtärissä sekä lääninrovastien kokouksessa 21.5.2015 todettiin, että seurakuntien yhteistyön kehittämistä on jatkettava.

Lääninrovastien kokouksessa sovittiin yhteistyöprosessin jatkamisesta tuomiokapitulin toimesta. Alla olevat linjaukset on tehty johtoryhmässä em. kokousten keskustelujen pohjalta.

Seurakuntien yhteistyön kehittäminen Lapuan hiippakunnassa

 • Lapuan hiippakunnan tavoitteena on tukea seurakuntien yhteistyötä ja yhteistyöalueiden muodostamista.
 • Prosessin aikana selvitetään seurakuntatyön kehittämisen näkökulmasta erilaisten seurakuntayhtymien perustamista ja muita yhteistyörakenteita.
 • Hiippakunnan alueella toimivien kieliperustaisten yhtymien osalta neuvotellaan erikseen Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
 1. Työskentely on jatkoa vuosina 2013 – 2014 toteutetulle Yhteistyösuuntien kartoitusprojektille.
 2. Ohjausryhmänä toimii lääninrovastien kokous vahvistettuna hiippakunnan työntekijöillä.
 3. Kehittämistyön lähtökohtana on seurakuntaelämän kehittäminen ja tukeminen. Työskentelyssä hyödynnetään Jäsen 360o – työkalun käyttöön liittyvää prosessityöskentelyä


Aikataulu

Vuosi 2015

 1. Syksyn 2015 johtamisen päivillä kartoitetaan seurakuntien taloustilanne, valmius yhteistyön kehittämiseen ja seurakuntayhtymien perustamiseen.
 2. Lääninrovastit jatkavat prosessia loka – marraskuussa.
 3. Lääninrovastien kokouksessa 25.11.2015 arvioidaan tilanne ja tarkennetaan jatkosuunnitelma, jonka käsittelyä jatketaan lääninrovastien ja hiippakuntavaltuuston yhteisessä iltakoulussa.

Vuosi 2016

 1. Järjestetään keväällä 2016 rovastikunnittain seminaareja, joissa keskitytään seurakunnallisen työkulttuurin muutostarpeeseen. Suomalaisten ajattelun ja asenteiden muutos sekä taloudellisten resurssien väheneminen haastavat arvioimaan seurakuntien hengellisen työn toimintatavat.

Kehittämisen tukena Jäsen 360o –työkalun avaama ymmärrys suomalaisten ajatteluun ja asenteisiin.  Seminaareissa keskitytään vapaaehtoisajattelun kehittämiseen aidoksi työntekijöiden ja seurakuntalaisten kumppanuudeksi.

 1. Tuomiokapituli arvio joulukuussa 2016 prosessin tulosta: Millaisella rakenteella Lapuan hiippakunnassa edetään.

Vuosi 2017

 1. Keväällä 2017 seurakunnat tekevät ratkaisunsa yhteistyömalleista ja seurakuntayhtymien toteutuksesta.

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise