Sähköinen asiointi tuomiokapitulissa

Lapuan tuomiokapitulissa on otettu käyttöön sähköinen asiointi 10.1.2006 lukien. Käytännössä tämä tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 

  1. Tuomiokapitulille on mahdollista lähettää asiakirjoja myös sähköpostin kautta. Sähköpostiviestit on lähetettävä tuomiokapituliin sähköpostiosoitteeseen lapua.tuomiokapituli@evl.fi. Tämä sähköposti tarkistetaan jokaisena työpäivänä. Jos sähköpostia lähetetään henkilönimellä, niin työntekijän poissaolon vuoksi posti voi jäädä avaamatta.
  2. Asian voi aina laittaa vireille sähköisesti. Asiakirja tulee täydentää allekirjoituksella tarvittaessa. Hallintolain 22 §:n mukaan asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä.
  3. Käsinkirjoitetun allekirjoituksen sijasta asianomainen voi allekirjoittaa asiakirjat Väestörekisterikeskuksen myöntämällä sähköpostivarmenteella. Sähköinen allekirjoitus vastaa käsinkirjoitettua allekirjoitusta. Faksilla lähetettyä asiakirjaa ei pidetä käsin allekirjoitettuna
  4. Sähköpostin tietoturvasyistä johtuen salassa pidettävää tietoa sisältävät asiakirjat tulee toimittaa perinteistä postia käyttäen.
  5. Vaikka asia on tullut vireille sähköpostilla, niin tuomiokapitulin päätös annetaan tiedoksi normaalia postia käyttäen, koska sähköpostivarmenteiden hankkiminen ei kustannussyistä ole tarkoituksenmukaista.
  6. Sähköisesti saapuneiden asiakirjojen vastaanotosta ilmoitetaan lähettäjälle. Telefaksin kautta saapuneista asiakirjoista ei vastaanottoilmoitusta tehdä.
     

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise