Pastoraalikoulutus

Pastoraalikoulutus on kirkon antama oma koulutus, joka työelämälähtöisesti syventää papin ammatillista osaamista. Pastoraalikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa. Hyväksytty HOPS tulee olla tehtynä ennen pastoraalikoulutukseen hakeutumista.

Pastoraalikoulutus uudistuu vuoden 2015 alusta alkaen. Tutustu uusiin tutkintovaatimuksiin Sakastin sivuilla. Nykyisen pastoraalitutkinnon koulutuksia järjestetään vuoden 2014 loppuun saakka, etäopintoina tutkintoa voi suorittaa vuoden 2017 loppuun saakka. Hiippakuntadekaanilta saa lisätietoa siirtymäsäännöksistä.

Pastoraalikoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä kappalaisen viran haussa. Kirkkoherran virkaa hakevalta edellytetään lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista.
Ylempi pastoraalitutkinto antaa mahdollisuuden kelpoisuuden asessorin tehtäviin, tuomiorovastin ja hiippakuntadekaanin virkaan. Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisoikeuden myöntää Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli (ks. ylempi pastoraalitutkinto (HOPS))

Pastoraalitutkintojen osalta yhteyshenkilönä toimii hiippakuntadekaani Juha Muilu.

Ylemmän pastoraalin kehittämisprojekti 2013-2017

Ylemmän pastoraalin suorittajia kutsutaan ryhmään, jonka puitteissa työstetään ja tuetaan ylemmän pastoraalitutkinnon tutkimus- tai kehittämishankkeita. Projekti tukee ylempään pastoraalitutkintoon liittyvien kehittämishankkeiden valmistumista. Hanke käynnistyi vuonna 2012. (ks. ylempi pastoraalitutkinto HOPS) Varsinainen toiminta seminaaripäivineen alkoi vuonna 2013. Lue lisää.

 

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise