Ordinaatiovalmennus ja pappisvihkimys

 

Hiippakunnassa vihitään vuosittain keskimäärin 5-10 pappia. Ennen pappisvihkimystä vihittävä osallistuu ordinaatiovalmennukseen, joka on laajudeltaan 3 opintopistettä (n. 10 työpäivää). Valmennus muodostuu kolmesta lähijaksosta sekä itsenäisistä tehtävistä. Viimeinen lähijakso on muutama kuukausi pappisvihkimyksen jälkeen. Papiksi vihittävä antaa saarnanäytteen sekä raamatuntulkintanäytteen.

Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on osallistunut hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään haastatteluun sekä saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation papin virkaan. Haastattelupäiviä järjestetään 1-2 ennen jokaista pappisvihkimystä. Haastattelijoina toimivat piispan lisäksi hiippakuntadekaani ja hiippakuntapastori. Papin virkojen hakeminen tapahtuu hiippakunnan kautta.

Avoimista työpaikoista ilmoitetaan hiippakunnan kotisivuilla ja evl.fi-rekrytointisivuilla. Näiden lisäksi joitakin sijaisuuksia voidaan täyttää ilman yleistä hakumenettelyä.

Papin työtä etsivä voi jättää hiippakuntaan avoimen hakemuksen KirkkoHR-palvelun kautta. Avoimen hakemuksen jättäneille ilmoitetaan avautuvista seurakuntapastorin viroista. Avoimen hakemuksen ilmoitus on Sakastin sivuilla > avoimet työpaikat > hiippakunnat > avoin hakemus, Lapuan hiippakunta.

Valmistuvan teologin on hyvä olla hyvissä ajoin (mielellään 6-4 kk) ennen valmistumistaan yhteydessä hiippakuntaan. Ensimmäisessä vaiheessa vihkimyksestä kiinnostuneita pyydetään lähettämään portfolio itsestään. 

Esittelykirjeen sisältö

Esittelykirje pappisvihkimystä varten:

  1. Täytä pappisvihkimyslomakkeen kohdat (lomake on portfolion tiivistelmä/kansilehti). (Word, Pdf)
  2. Kokoa portfolio itsestäsi. Katso lisätietoja portfoliosta. Sisällytä portfolioon ainakin seuraavat todistukset: opintorekisteriote/tutkintotodistus, psykologisen soveltuvuustutkimuksen janapaperi ja työtodistuksia.
  3. Kirjoita essee aiheesta: Tieni pappisvirkaan Suomen ev.-lut. kirkossa. (1-2 sivua)

Lähetä pyydetyt aineistot mielellään hyvissä ajoin ennen valmistumista tai toivottua työllistymisajankohtaa (6-4 kk). Osoite: jaakko.antila@evl.fi  tai Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, PL 160, 60101 SEINÄJOKI. Lisätietoja antaa vs. hiippakuntapastori Jaakko Antila 040 777 3210.

Seuraavat pappisvihkimykset

- 4.6.2017
- 29.10.2017

Katso kuvia aiemmista pappisvihkimyksistä

Ordinaatiovalmennuksesta, pappisvihkimyksestä ja pappien rekrytointitilanteesta antaa lisäinfoa vs. hiippakuntapastori Jaakko Antila. Ota yhteyttä.

 

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise