Lehdistötiedote - Lapuan hiippakunnan projektirahasto

Lapua 6.5.2002

Lapuan hiippakuntaan on perustettu projektirahasto yhteistyöhakuisen seurakuntatyön kehittämistä ja uusien, vaikuttavampien työtapojen etsimistä ja luomista varten.

Päätöksen perusteluja

Lapuan hiippakunnassa on toteutettu yhteiskunnalliseen työhön, diakoniaan ja kasvatukseen liittyviä projekteja, joilla on pyritty vastaamaan ajasta nouseviin haasteisiin (mm. Lähi-hanke, Riemuvuosi-projektit). Hiippakunnallisia kolehteja on kerätty projektitoiminnan ja yhteiskunnallisen työn kehittämiseen. Diakoniarahaston käyttötapaa on pohdittu hakemusten ja avustussummien määrän kasvaessa. Taloudellisesti avustavan toiminnan ohelle etsitään mallia, jossa kehitettäisiin diakoniatyön välineitä ja pyrittäisiin avustusta hakevien vaikuttavampaan auttamiseen. On perusteita kehittää jatkuvasti toimiva, työn monipuoliseen kehittämiseen tähtäävä Lapuan hiippakunnan projektirahasto.

Täten jatkossa osa­ vuosittaisista diakoniarahaston varoista, joita yhteisvastuukeräys kartuttaa, tultaisiin käyttämään vaikeissa olosuhteissa elävien ihmisten suoraan taloudelliseen tukemiseen seurakuntien diakoniatyön kautta ja osa kohdentuisi ko. työalan kehittämistoimintaan.

Lapuan hiippakunnan projektirahasto (LAPRO) toimii Lapuan hiippakunnan hyväksi (pro Lapuan hiippakunta) eli hiippakunnan ja seurakuntien työn kehittämiseksi arkielämän laboratoriossa vanhan ohjeen ora et labora (rukoile ja tee työtä) -mukaisesti.

Rahaston yleistavoitteet ovat:

 

  • paikallisseurakuntien diakonia- ja kasvatus ym. työntekijöiden, työalojen ja vapaaehtoisten tiiviimpi sisäinen yhteistoiminta
  • verkostoituminen muiden yhteistyötahojen kanssa
  • muutoksen aikaansaaminen työn sisältöön ja toteutukseen
  • työtä aktiivisesti kehittävän otteen lujittaminen
  • vapaaehtoistyön uusintaminen ja ihmisten osallisuuden vahvistaminen
  • ympäristöstä nousevien haasteiden ja ideoiden hankkeistaminen, aikaan vastaaminen
  • uusien työtapojen ja välineiden kehittäminen
  • rahoitusmallien ja -lähteiden monipuolinen käyttö
  • kasvaminen tiimimäiseen työn suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja palautteen antamiseen
  • yhteistyökulttuurin kehittyminen paikallisesti, rovastikunnallisesti, alueellisesti.

Rahasto jakaantuu kahteen alarahastoon: Vastuurahasto (VaRa) ja Kehittämisrahasto (KeRa). Lisätietoja mm. hakumenettelystä saa hiippakuntasihteereiltä.

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise