Lapuan hiippakunta jakoi tunnustuksia 60-vuotisjuhlassaan 22. toukokuuta

22.05.2016

Lapuan hiippakunta on jakanut tunnustuksia 60-vuotisjuhlassaan Lapuan tuomiokirkossa 22. toukokuuta. Piispa Simo Peura on myöntänyt rovastin arvonimen seitsemälle hiippakunnan papille. Hiippakunnan tuomiokapituli on puolestaan myöntänyt yhden director musices- ja yhden director cantus -arvonimen sekä kolme Lehti-tunnustusta.

 

Rovastin arvonimet

Piispa Simo Peura on myöntänyt rovastin arvonimen seuraaville papeille:

* aluekappalainen Esa Hakkarainen (Saarijärven seurakunta)

* kirkkoherra Hannu Haukkala (Virtain seurakunta)

* perheneuvoja Unto Kangasniemi (Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus)

* kenttärovasti Sauli Keskinen (Ilmavoimien Esikunta)

* aluekappalainen Teija Laine (Jyväskylän seurakunta, Suomen Lähetysseuran palveluksessa)

* kappalainen Risto Mäki (Kauhavan seurakunta)

* perheneuvoja Päivi Ylimäki (Vaasan seurakuntayhtymä)

 

Director musices- ja director cantus -arvonimet

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt director musices -arvonimen Lapuan hiippakunnan hiippakuntasihteerille ja Seinäjoen seurakunnan kanttorille, director cantus Johanna Ojala-Haapalalle.

Edelleen tuomiokapituli on myöntänyt director cantus -arvonimen Karstulan seurakunnan kanttorille Jouni Mäkiselle.

 

Lehti-tunnustukset

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Lehti-tunnustuksen rovasti Olavi Vuorelle, kappalainen Mauri Pitkärannalle sekä Haapaniemen hiippakuntakartanon emännille.

Rovasti Olavi Vuori, pitkäaikainen Saarijärven seurakunnan kirkkoherra, on vuosikymmenien aikana toiminut aktiivisesti erilaisissa hiippakunnallisissa tehtävissä. Lapuan hiippakunnan alueen lähetyssihteerinä hän edisti monin tavoin hiippakunnan seurakuntien lähetystyötä. Kiinan kielen ja aasialaisen kulttuurin tuntijana hänen taitojaan on tarvittu useissa kansainvälisissä kohtaamisissa. Hän on toiminut työyhteisökehittäjänä, konsulttina ja kouluttajana. Olavi Vuori toteutti syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana kaikkia hiippakunnan seurakuntia koskevan yhteistyösuuntien kartoitushankkeen. Olavi Vuori on kaikissa tilanteissa auliisti antanut oman asiantuntemuksensa hiippakunnan ja sen seurakuntien käyttöön. Hänen vaikutuksensa pitkäaikaisena hiippakunnan johtamiskouluttajana kantaa kauas tulevaisuuteen.

Rovasti Mauri Pitkäranta Seinäjoelta on pitkän linjan seurakuntapappi, jolla on kyky kohdata yksittäiset ihmiset heistä kiinnostuen. Hänellä on taito ja rohkeus verkostoitua tavalla, joka tukee hänen työtään. Mauri Pitkärannan erityisansiona ovat yhdessä kollegan kanssa toteutetut miestenillat, joihin saattaa kokoontua satoja miehiä. Miesteniltojen toteutuksessa ovat mukana Seinäjoen yrittäjät, joiden kanssa Mauri Pitkäranta tekee yhteistyötä. Seinäjoella 2014 pidettyjen valtakunnallisten jumalanpalveluspäivien yhteydessä Mauri Pitkäranta yhdessä miesjoukon kanssa eleettömästi vastasi talkootöiden onnistumisesta.

Seurakuntalaiset luottavat Mauri Pitkärantaan. Eri-ikäiset ihmiset kutsuvat häntä hoitamaan kirkollisia toimituksia. Hänen työtoverinsa luonnehtivat Mauri Pitkärannan tulevan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hänen luottamuksensa perusteena pidetään sitä, että hän on kaikissa tilanteissa oma itsensä. Hänellä on selkeä näkemys papin tehtävän sisällöstä.

Haapaniemen hiippakuntakartano Kuortaneella on vuodesta 1968 ollut keskeinen osa Lapuan hiippakunnan koulutus- ja kokoustoimintaa. Hiippakuntakartanon emäntinä on vuosikymmenien aikana toiminut useita tehtävänsä esimerkillisesti hoitaneita henkilöitä. Haapaniemen hiippakuntakartanon ruoan erinomainen laatu on käsite, joka tunnetaan ja tunnustetaan myös hiippakunnan ulkopuolella. Luterilaisen kirkon oma kuntoutustoiminta on keskitetty Haapaniemen hiippakuntakartanoon. Kuntoutujien ja muiden kurssilaisten erityistarpeet huomioidaan erityisellä huolella. Hiippakuntakartanon emännät palvelevat osallistujia heidän toiveitaan kuunnellen. Ulko-ovilla palavat kynttilät, pöydillä olevat kukat ja hyvällä maulla toteutettu tilojen järjestely koskettavat tulijoita.

Haapaniemen emännille myönnetty Lehti-tunnustus on samalla kunnianosoitus kaikelle sille ihmisten palvelulle, jota seurakuntien osaavat emännät tekevät hiippakunnan seurakunnissa.

 

Tietoja arvonimistä ja Lehti-tunnustuksesta

Lapuan hiippakunnassa myönnetään arvonimiä ja Lehti-tunnustuksia keskimäärin joka toinen vuosi. Viimeksi niitä on myönnetty vuonna 2014.

Piispainkokouksen päätöksen mukaan piispa voi myöntää rovastin arvonimen kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneelle papille siten, että kirkolliskokouksen toimikautta vastaavan neljän vuoden aikana myönnetään suunnilleen yksi arvonimi kutakin alkavaa 40 hiippakunnan pappia kohden. Tämän lisäksi rovastin arvonimi voidaan myöntää lääninrovastille tai kenttärovastille hänen jäädessään pois kyseisestä tehtävästä.

Tuomiokapituli voi myöntää kanttoreille director cantus- ja director musices -arvonimiä. Arvonimiä voidaan myöntää kirkolliskokouksen toimikautta vastaavana neljän vuoden aikana yksi kutakin alkavaa 30 hiippakunnan seurakuntavirassa tai kirkollisen järjestön palveluksessa olevaa kanttoria kohden. Piispainkokouksen suosituksen mukaan arvonimi voidaan myöntää kirkollisessa työssä erityisen ansioituneelle kirkkomuusikolle. Arvonimen saajan tulee yleensä olla 50 vuotta täyttänyt.

Director musices -arvonimiä on myönnetty selvästi harvemmin kuin director cantus -arvonimiä. Ennen tätä vuotta Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt director musices -arvonimen viimeksi vuonna 2006 kanttori Jukka Hassiselle.

Lehti-tunnustuksia on myönnetty vuodesta 2006. Tunnustus voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, seurakunnalle tai muulle toimijalle, joka on vaikuttanut merkittävästi Lapuan hiippakunnassa, kehittänyt uusia toimintatapoja seurakuntien käyttöön tai nostanut toiminnallaan esille uusia näkökulmia.

 

Lisätietoja:

Hiippakuntadekaani Juha Muilu, 020 763 0926

Vs. hiippakuntapastori Jaakko Antila, 040 777 3210

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise