Lähetystyö

Kirkon lähetystyö

Suomen Ev.lut. kirkon lähetystehtävä on osallistumista kolmiyhteisen Jumalan jatkuvaan pelastavaan työhön maailmassa. Siihen kuuluu evankelioimista, diakonista palvelua, kirkkojenvälistä yhteistyötä sekä toimintaa taloudellisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Työ tapahtuu sekä kirkon/seurakunnan omassa toimintaympäristössä että maailmanlaajuisesti toisten kirkkojen kanssa. Toiminnan painopiste on siellä missä tarve on suurin. Ulkomaista lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa seurakunnat tekevät yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Hiippakunnan lähetystyö on tämän tehtävän tukemista alueen seurakunnissa erilaisten koulutusten, neuvottelujen, tapahtumien ja tuen ja ohjauksen kautta.

Koko kirkon lähetys, lisätietoja

 

Kirkon lähetysjärjestöjä sekä muita lähetyskanavia

          Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Suomen Lähetysseura

Suomen Pipliaseura

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Medialähetys Sanansaattajat

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Herättäjä-Yhdistys

          Uusheräys

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise