Kirkon Kauhajoki-hanke

Kirkon Kauhajoki-hanke on päättynyt. Hankkeen loppuraportti on julkaistu 9.1.2012. Loppuraportti on ladattavissa tästä linkistä. Kirjaa voi myös tilata Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä. Hinta on 3€/kirja. Tilaaminen onnistuu tästä linkistä.

Loppukertomus sisältää kronologisen kuvauksen hankkeen syntymisestä ja toteutuksesta. Loppukertomuksen jälkiosa koostuu omaisten ajatuksista ja kokemuksista, jotka he antoivat hankevastaava, pastori Markku Orsilan käyttöön tätä asiakirjaa varten.

***
Kirkon Kauhajoki-hanke (2008-2011) aloitti toimintansa heti koulusurmien jälkeen. Hankkeen palveluksessa oli pääosin kaksi kokenutta kirkon työntekijää (alkuvaiheessa työntekijöitä oli kolme). Läheisensä menettäneiden perheitä, opiskelutovereita ja ko. oppilaitoksen henkilökuntaa tuettiin yhdessä seurakuntien kanssa. 
 
Hankkeen työ oli usein yhteistyötä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Hyvänä yhteiskumppanina oli yhteiskunnan tukema Kauhajoki-hanke. Yhteistyö mahdollisti osaamisen ja voimavarojen tehokkaamman käytön surevien tukena.
 
Kirkon Kauhajoki-hanke oli mukana omaisten vertaistukitapaamisissa, koulujen retkissä ja tapahtumissa, luennoimassa kirkon kriisityöstä eri seminaareissa, järjestämässä hiljaisuuden retriittejä ja hartauksia ja kuuntelemassa seurakuntien työntekijöiden tarpeita. Keskeisiä työmuotoja olivat kuunteleminen, arkinen läsnäolo ja työnohjaus.
 
Vuoden 2010 aikana hankkeessa keskityttiin myös koko Lapuan hiippakunnan alueen henkisen huollon (HeHu) valmiuden kehittämiseen. HeHu toiminta Lapuan hiippakunnan alueella on suunniteltu suuronnettomuustilanteissa tukemaan seurakuntien ja muiden viranomaisten kriisiauttamista. Hankkeessa oli kehitystyötä tekemässä kolme osa-aikaista hankesihteeriä. Heillä oli alueellinen työnjako. Vaasassa jo toimineen ryhmän toiminta-aluetta laajennettiin ja kokonaan uudet ryhmät ovat aloittaneet Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.
 
Hankkeen aikana etsittiin uusia ja vanhoja toivon näköaloja ja sanoja. Yksi sanojen etsijä oli  muusikko Jaakko Löytty, joka sanoitti Kauhajoella käyntinsä jälkeen syksyllä 2009 uuden version laulustaan Kallis hunajan pisara.                     
                      " Herra Jeesus, nyt muistuta meitä,
                      että yhteinen on tämä tie.
                      Toivon rippeitä eteesi tuomme,
                      usko hauraskin perille vie."
                                            Kallis hunajan pisara II, 3.säk.
 
Lisätietoja Kirkon Kauhajoki-hankkeesta antaa hiippakuntadekaani Juha Muilu.

Kauhajoen jälkihoitohankkeen vetäjät: vasemmalta Pete Ketola, Johanna Korkeaniemi ja Markku Orsila


 

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise