Jäsen 360-työkalu on hankittu kaikkien seurakuntien käyttöön

17.02.2015

Kotimaa Osakeyhtiön toimesta on kehitetty Jäsen 360o –työkalu, jonka avulla voidaan kehittää seurakuntatyötä kohtaamaan eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Voimakas muutos ihmisten asenteissa ja ajatuksissa näkyy mm. kirkosta eroamisten voimakkaana kasvuna. Kirkon ja seurakuntien peruskysymyksiin kuuluu, miten pidämme huolta hengellisestä perustehtävästämme yhteiskunnan muuttuessa yhä moni-ilmeisemmäksi.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti hankkia Kotimaa Osakeyhtiön kehittämän Jäsen 360o –työkalun seurakuntien kehittämistyön tueksi.  Jäsen 360o –työkalu antaa 800 eri tietosarjan tuottamaa yhdistelmätietoa  ihmisten ajattelusta, arvoista, asenteista, hengellisyydestä ja odotuksista. Postinumeroalueittain saatava tutkimustieto täydentää seurakunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden alueella asuvien ihmisten tuntemusta.

Tietoa analysoidaan ja hyödynnetään seurakuntien kehittämisprosesseissa. Johtopäätösten ja valintojen avulla voidaan karsia sekä toimintoja että kiinteistöjä sekä luoda toimintamalleja, jotka vastaavat paremmin seurakunnan perustehtävän toteuttamista. Lapuan hiippakunnan tukemassa kehitystyössä ei ole kysymys projektista, vaan jatkuvasta ajattelun ja toiminnan kehittämisestä. Osallistuminen helpottaa muutosjohtamista, mutta sen onnistuminen edellyttää seurakunnan johdon pitkäjänteistä sitoutumista. Toinen onnistumisen edellytys on luottamushenkilöiden osallistuminen painopistevalintojen tekemiseen. Työskentelymalli ei sovi niille seurakunnille, joissa ei ole tarvetta ajattelun ja toiminnan kehittämiseen.

Seurakuntien muutosprosessien pulmana on työntekijä- ja työalakeskeisen ajattelun taakka. Seurakuntaelämän parhaaksi tapahtuva työskentely usein jumittuu henkilöstön ja luottamushenkilöiden huoleen omista intresseistä. Erityisen vaikeaa on karsia sellaista, jota itse tekee tai pitää tärkeänä. Usein myös uuteen ryhtyminen ylittää oman mukavuusalueen rajan. Nyt esillä olevassa kehittämistyössä asioita lähestytään ihmisten tarpeiden ja seurakunnan perustehtävän leikkauspisteestä käsin. Tuettu asiantuntijan vetämä kehittämistyö vapauttaa ajattelemaan toimintaa seurakunnan parhaasta käsin.

Jäsen 360o –työkalun hyödyntämisprosessi tarjoaa mahdollisuuksia yhtä hyvin luottamushenkilövalmennukseen, kuin esim. henkilöstö- tai kiinteistöstrategioiden luomiseen. Lapuan hiippakunnassa varaudutaan tulevaan seurakuntarakenteen muutokseen kiinnittämällä huomio seurakunnan hengelliseen perustehtävään. Jatkossa on helpompi suunnitella rakenteet palvelemaan sisältölähtöistä seurakuntatyötä.

Jäsen 360o –työkalua voivat käyttää seurakunnat yksin tai esim. pienet seurakukunnat yhdessä. Yhdessä toteutettuna voidaan konsulttikulut jakaa osallistuvien seurakuntien kesken. Tehdyllä sopimuksella Lapuan hiippakunta vastaa kaikista Jäsen 360o käyttöön liittyvistä datakustannuksista vuoden 2018 loppuun saakka. Seurakuntien maksettavaksi tulevat prosessiin liittyvän konsultoinnin kulut. Konsultoinnin toteutus räätälöidään Kotimaa Osakeyhtiön edustajien kanssa. Hiippakunta antaa seurakunnan kehittämisprosessin tueksi myös yhden viranhaltijan työresurssin.

Kotimaa Osakeyhtiöiden puolesta Lapuan hiippakunnan konsultoinneista vastaa  Mikko Hormio, puh. 050 555 0432, mikko.hormio@kotimaa.fi Hiippakunnan osalta asiaa koordinoi rovastikuntaan nimetty hiippakuntasihteeri, Etelä-Pohjanmaan rovastikunnan osalta hiippakuntadekaani.

Juha Muilu

Hiippakuntadekaani

 

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise