Hiippakuntavaltuusto järjestäytyi

31.05.2016

Lapuan hiippakunnan uusi hiippakuntavaltuusto aloitti nelivuotisen toimikautensa ja piti ensimmäisen kokouksensa 31.5.2016. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittiin johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola Kurikan seurakunnasta. Hän toimi tehtävässä myös edellisellä vaalikaudella. Varapuheenjohtajaksi valittiin kotimaantyönjohtaja, eläkeläinen Erkki Puhalainen Jyväskylän seurakunnasta.

Tuomiokapitulin maallikkojäseneksi valittiin YTM Eino Nissinen Kyyjärven seurakunnasta, ensimmäiseksi varajäseneksi yrittäjä, ekonomi Marjanne Kuntsi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnasta ja toiseksi varajäseneksi maanviljelijä Ahti Ranto Ilmajoen seurakunnasta.

Hiippakuntavaltuusto hyväksyi myös hiippakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017–2019.

Hiippakunnan toimintalinjauksen mukaiset painopisteet vuosina 2015–2020 ovat hengellisen elämän kehittäminen, missionaarisuuden vahvistaminen, tuomiokapitulin aktiivisen roolin vahvistaminen seurakuntien muutosprosesseissa ja tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi, jonka aikana Lapuan hiippakunnassa pidetään esillä erityisesti kasteen merkitystä.

Lapuan hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan. Tällä hetkellä seurakunnat tarvitsevat hiippakunnan tukea seurakuntien välisen yhteistyön kehittämisessä, rakenneratkaisujen valmistelussa ja läpiviemisessä, johtamisen tukemisessa sekä henkilöstön yhteistyön vahvistamisessa. Seurakuntien työkulttuuria pyritään uudistamaan edistämällä seurakuntalaisten ja palkattujen viranhaltijoiden kumppanuutta.

 

Lisätietoja:

Lakimiesasessori Tuomas Hemminki, 020 763 0922

Hiippakuntadekaani Juha Muilu, 020 763 0926

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise