Diakonivihkimys Lapualla 22. tammikuuta

19.01.2017

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura vihkii kuusi henkilöä diakonian virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 22. tammikuuta 2017 messussa kello 10. Kyseessä on toinen kerta, kun piispa Peura toimittaa diakonivihkimyksen. Vihittävät sijoittuvat pääosin diakoniatyöhön Etelä-Pohjanmaan alueen seurakuntiin, joko vakituiseen virkaan tai sijaisuuteen.

Vihkimyksen saavat (suluissa mainitaan työnantaja, jonka antaman kutsun perusteella henkilö vihitään):

  • Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa Marja-Terttu Akonniemi (Alajärven kaupunki ja Soinin seurakunta)
  • Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa Minna Hirvilammi (Ilmajoen seurakunta)
  • Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa Sari Kaidesoja (Alavuden seurakunta)
  • Sosionomi (AMK) -diakoni Marita Kunnari (Lappajärven seurakunta)
  • Sosionomi (AMK) -diakoni Annu Toropainen (Kuortaneen seurakunta)
  • Sosionomi (AMK) -diakoni Riikka Ylipeltola (Karijoen seurakunta)

Selvä muutos aiempien vuosien tilanteeseen on, että kuudesta vihittävästä peräti viidellä on aiempi työura jossakin muussa ammatissa.

Uusi käytäntö

Perinteisesti vihkimykset diakonian virkaan on järjestetty hiippakunnissa, joiden alueella on diakonian virkaan valmistavaa koulutusta. Lapuan hiippakunnan alueella ei ole tällaisia oppilaitoksia, minkä vuoksi vihkimykset ovat olleet harvinaisia. Ensimmäinen Simo Peuran toimittama diakonivihkimys oli loppiaisena 2013 Jyväskylässä Taulumäen kirkossa. Tuolloin vihittiin Jyväskylässä järjestetyn muuntokoulutuksen suorittaneet sairaanhoitaja (AMK) -diakonissat. Vihittyjä oli 15, joista vain osa oli Lapuan hiippakunnan alueelta.

Toukokuussa 2016 piispainkokous antoi uuden suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä. Sen myötä vihkimisestä päättää ja vihkimyksen toimittaa piispa, jonka hiippakunnan alueelle vihittävä on saanut kutsun työhön. Lapuan hiippakunnassa järjestetään vastaisuudessa vuosittain yksi vihkimys.

Hiippakunta huolehtii vihkimystä hakeville annettavasta ordinaatiovalmennuksesta. Vihkiä voidaan henkilö, joka on kutsuttu hoitamaan diakonian virkaa kirkon palveluksessa tai joka on kutsuttu hoitamaan diakoniaan liittyviä tehtäviä seurakunnan, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa ja joka osallistuu erikseen sovittavalla tavalla kirkon tehtävän toteuttamiseen.

Yhteistyössä Mikkelin hiippakunnan kanssa

Lapualla 22.1. toimitettavaa vihkimystä on edeltänyt ordinaatiovalmennus, joka on toteutettu yhdessä Mikkelin hiippakunnan kanssa Kuortaneen Haapaniemessä. Valmennukseen on osallistunut yksi vihittävä Mikkelin hiippakunnasta. Ordinaatiovalmennus on vastaisuudessakin tarkoitus järjestää Lapuan ja Mikkelin hiippakunnan välisenä yhteistyönä siten, että päävastuu vaihtelee vuorovuosina.

Ordinaatiovalmennuksen tavoitteena on valmentaa kurssilaisia vihkimykseen ja pohtia yhdessä vihittävien kanssa vihkimyksen merkitystä omalle ammatti-identiteetille.

– Vihkimys on lupaus sitoutua kirkon uskoon ja palveluvirkaan. Siinä kirkko antaa siunauksensa ja lähettää diakonian tehtävään, johon on saanut kutsumuksen, vihkimykseen valmistautuvat diakonian ammattilaiset pohtivat.

Vihittävät kokevat kirkon antaman vihkimyksen merkittäväksi osaksi diakoniatyöntekijän ammatti-identiteettiä.  Vihkimys antaa myös oikeuden käyttää viran tunnuksia – vihreää virkapaitaa ja virkamerkkiä sekä stolaa liturgisissa tehtävissä.  

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi Lapuan hiippakunnasta on tyytyväinen uuteen yhteistyöhön Mikkelin hiippakunnan kanssa.

– Kummassakaan hiippakunnassa ei ole diakonian virkoihin valmistavia oppilaitoksia, joten diakonian virkaan vihittäviä ei välttämättä ole kerrallaan yhtä enempää. Yhteinen ordinaatiovalmennus luo paremmat puitteet vertaisjakamiselle, Korkeaniemi sanoo.

Mikkelin hiippakunnan hiippakuntasihteerin Ulla-Maija Harjun mielestä yhteistyössä toteutettu valmennus, jonka osanottajat tulevat eri puolilta Suomea ja erilaisista seurakunnista, antaa laajan näkemyksen kirkon työstä.

Viime vuosina diakonian virkoja on Lapuan hiippakunnan seurakunnissa täytetty kohtalaisen hyvin esimerkiksi viranhaltijoiden eläköitymisen myötä.

– Yhteiskuntamme huono-osaisuus kasaantuu ja monenlainen köyhyys lisääntyy. Onneksi seurakuntien päättäjät ovat ymmärtäneet ammattitaitoisten diakoniatyöntekijöiden välttämättömyyden heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa, Korkeaniemi toteaa.

Lisätietoja:

Hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi, 020 763 0916

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise