Dia­ko­nian virka Toi­va­kan seu­ra­kun­ta

Toivakan seurakunta

Haku päättyy 5.10.2017 klo 12.

Dia­ko­nian virka
Toi­va­kan seu­ra­kun­ta

Toivakan seurakunnassa haettavana

Diakonian virka (100%)

1.1.2018 alkaen

Toivakan seurakunta on vajaan 2000 jäsenen vireä hengellinen yhteisö Jyväskylän kupeessa. Työntekijöitä on yhdeksän, työyhteisö on hyvähenkinen ja osaava. Seurakunnan tilat ja toimintaedellytykset ovat kunnossa. Toivakka on paikkakuntana elinvoimainen.

Rikas jumalanpalveluselämä ja sen kehittäminen on seurakuntamme keskiössä. Pienistä resursseista huolimatta toimintamme on monipuolista. Puhumme rohkeasti Jeesuksesta. Yhteisön voima nousee evankeliumista, ilosanomasta. Aktiivinen toimintamme on noteerattu myös valtakunnallisesti: Toivakan seurakunta sai vuonna 2014 kirkkohallituksen luovan seurakuntatyön palkinnon.

Nyt seurakunnassamme on haettavana kokoaikainen diakonian virka.

Etsimme yhteisöömme rehtiä ja monipuolista alansa ammattilaista. Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä sitoutumista työalan johtamiseen ja kehittämiseen. Hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi.

Perinteisten diakonin tehtävien ohella työnkuvaan sisältyy tavanomaista enemmän jumalanpalvelusvastuuta. Diakoni osallistuu jumalanpalvelus- ja musiikkielämän vastuuryhmään. Häneltä odotetaan valmiutta sanajumalanpalvelusten johtamiseen sekä suunnitteluun seurakuntalaisten kanssa. Tätä työnkuvaa kehitetään yhdessä kirkkoherran kanssa, porrastaen ja tehtävään kouluttaen. Kirkon julistustehtävän on oltava lähtökohtaisesti lähellä sydäntä, luontevaa. Tehtävänkuvassa on vähäisesti leirityötä (mm. rippikoulu) mutta valmiutta viikonlopputyöhön edellytetään (noin kerran kuukaudessa ainakin sunnuntaipäivä). Lisäksi diakonilla on vastuuta seurakunnan tiedotuksessa. Sosiaalisen median ja muun viestinnän osaaminen on tehtävässä hyödyksi.

Hakijalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen (nro 124/24.1.2017) mukaista ammattikorkeakoulututkintoa tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaista pätevyysvaatimusta. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja sijoittuu vaativuusryhmään 503 (peruspalkka ilman kokemuslisää 2463,50 €/kk).

Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää rikosrekisterilain 6§ mukainen rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään 1.1.2018 alkaen.

Työn luonteen vuoksi oma auto on välttämätön.

Hakemukset on toimitettava liitteineen ja suosituksineen 5.10.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen: panu.partanen@evl.fi

Työhaastattelut järjestetään Toivakassa 12.10.2017.

Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Panu Partanen 040-554 6981, panu.partanen@evl.fi

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise