Diakonia ja yhteiskunta

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se toteutuu ihmisten vuorovaikutuksena ja kirkon elämänä. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Kirkon yhteiskunnallinen työ liittyy läheisesti diakoniavastuuseen. Se tähtää vastuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteitten oikeudenmukaisuuteen. Myös kansainvälinen diakonia kuuluu diakonian toimintakenttään. Vahvistuvana näkökylmana on tullut mukaan myös yhteiskuntavastuudeen kuuluva ympäristöajattelu. Koko seurakuntaa koskeva vuosittainen tapahtuma on Yhteisvastuukeräys, jolla tuetaan kulloinkin tärkeimmiksi arvioituja hankkeita ja ihmisryhmiä koti- ja ulkomailla seurakuntien ja kirkkojen avustustyön kautta.

Hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallinen työ sekä projektitoiminta tukee kirkon tehtävän toteuttamista seurakunnissa lähimmäisenrakkauden, yhteiskuntavastuun ja yhteisvastuun hengessä.

Diakonian virkaan vihkiminen:

Anomus diakonian virkaan vihkimiseksi

Tiedote diakonian virkaan vihkimyksestä

Ajankohtaista:

Tiedote toukokuu 2017

Diakoniapäivät 2017 Haapaniemessä

Tiedote joulukuu 2016

Tiedote kesäkuu 2016

Tiedote helmikuu 2016

Tiedote lokakuu 2015

Tiedote huhtikuu 2015

Diakonian avustushakemukset suoraan Kirkkohallitukseen

Seurakuntadiakonian kehittämisen raportti 2014

Ehtoollisen jakaminen sairaan luona - ohjeet diakonian virkaan vihitylle

Luentomateriaalia Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäiviltä 23.-24.9.2014

Ohjeita avustamiseen - kymppilista

 

 

Linkkejä:

Hilkka Mäkelä:
Diakonian harjoitteluseurakunnat työn kehittäjinä Lapuan hiippakunnassa (MS Word)

Maahanmuuttajatyön asiantuntijaverkosto:

- lisätietoja hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Jämsén ja hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi

Yhteiskunnallisen työn asiantuntijaverkosto:

- lisätietoja hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise