Alistettavat päätökset tuomiokapitulille ja kirkkohallitukselle

Seurakunnan tuomiokapitulille tai kirkkohallitukselle alistettavan asian pöytäkirjanote on ns. täydellinen pöytäkirjanote, ei lyhennysote. Otteesta ilmenee kirkkovaltuuston mallityöjärjestyksen 28 §:n mainitsemat asiat: läsnäolijat, allekirjoitukset, kokouksen järjestäytymispykälät, asian käsittely ja kokouksen lopetus, pöytäkirjan nähtävilläoloaika ja muutoksenhakuosoitus.

Tuomiokapitulille alistettavat seurakuntien päätökset

  • Kirkko- ja seurakuntaneuvoston sekä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö (KL 10:3 §, 11:9 ja 11 §)
  • Hautaustoimen ohjesääntö, hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma (KL 17:7 ja 8 §);
  • Päiväjumalanpalveluksen aloittamisajan muuttaminen klo 10:stä (KJ 2:3 § 1 mom.)
  • Päiväjumalanpalveluksen aloittamisaika kahden seurakunnan yhteisessä kirkossa (KJ 2:3 § 2 mom.)
  • Muun ehtoollisenviettopaikan hyväksyminen (KJ 2:9 § 2 mom.)
  • Rippikoulun ohjesääntö (KJ 3:3 § 3 mom.);
  • Poikkeukselliset seurakuntavaalit, ajankohta (KVJ 2:3 §)

 

Kirkkohallitukselle alistettavat seurakuntien päätökset

  • Maakaupat (KL 14:4 §)
  • Kirkollista rakennusta koskevat päätökset (KL 14:2 §)
  • Seurakuntayhtymän perussääntö (KL 11:4 ja 5 §:t)

Myös kirkkohallitukselle alistettavat päätökset lähetetään tuomiokapitulille, joka antaa asiasta lausunnon ja lähettää asiakirjat kirkkohallitukselle. ¨

Koska alistettavissa asioissa annetaan muutoksenhakuosoitus alistusviranomaiselle (siis tuomiokapitulille tai kirkkohallitukselle) voidaan asiakirjat lähettää alistusviranomaiselle jo ennen muutoksenhakuajan päättymistä. Alistusviranomaiselle tulee mahdollinen valitus, josta sitten pyydetään lausunto ennen asian ratkaisua. Alistus ja valitus ratkaistaan samalla päätöksellä.

Alistettavan asian pöytäkirjanotteeseen kuuluu muutoksenhakuosoitus. Tärkeää on, että alistusviranomainen voi nähdä, että valitusosoitus on annettu alistettavan päätöksen osalta alistusviranomaiselle eikä hallinto-oikeudelle. Kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston alistettavista päätöksistä annetaan suoraan valitusosoitus alistusviranomaiselle (KL 24:3 §:n 2 mom.) eikä lainkaan oikaisuvaatimusosoitusta.

Alistettavaa sääntöä tai hautausmaakaavaa lähetetään kaksi kappaletta. Toinen kappale palautetaan vahvistusmerkinnöin. Säännössä on käsittelymerkinnät, seurakunnan hallintoelimen käsittely ja tuomiokapitulin vahvistusmerkintä. Näitä tietoja ei enää näytä olevan kirkkohallituksen julkaisemissa nettiversioissa mukana. Muita asiakirjoja tarvitaan yhdet kappaleet.

Kun alistettava päätös lähetetään eteenpäin, niin seurakunnassa ei tarvitse odottaa valitusajan päättymistä. Koska mahdollinen valitus tehdään juuri alistusviranomaiselle, niin asian valmisteluaikana valitus ehtii tulla ko. viranomaiselle.

Alistettava päätös on KL 24:1 §:n 3 mom. mukaan lähetettävä alistusviranomaiselle vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Maakaupoissa on päätös yksilöitävä riittävällä tarkkuudella.  Tilan nimi, rekisterinumero ja kiinteistötunnus, määräalasta pinta-ala, ostaja, kauppahinta. Myytävän määräalan riittävä määrittely on tärkeää, jotta lohkomisessa asia on yksiselitteinen. Maakaupan asiakirjoihin kuuluvat kartta alueesta, usein tonttien osalta on olennainen tieto etäisyys keskustasta. Sen vuoksi suurimittakaavaisemman sijaintikartan informaatioarvo on suurempi kuin maanmittaustoimituksen pienimittakaavainen kartta. Lainhuuto liitetään asiakirjoihin. Nykyisin vanhoja kiinteistöjä myytäessä on usein mukana valokuvia, kuntotarkastuksen tai –arvion paperit.

 

 

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise